Кафедра

Вас вітає кафедра акушерства та гінекології №1 !
Штат кафедри: 2 професора, 5 доцентів, 2 асистентів, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 
  • “Акушерство”; 
  • “Гінекологія”. 
На кафедрі навчаються студенти:
  • медичного факультету 
за спеціальностями:
  • "гінекологія" (ІV курс); 
  • "акушерство" (V курс);
  • "акушерство та гінекологія" (VІ курс);
за формою навчання:
  • очна.