Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Лимар Л.Є. наукові праці

СПИСОК

наукових праць доцента кафедри акушерства і гінекології  №1 

кандидата мед. наук Лимар Любові Євгенівни

за 2011-2016 рр.

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Співавтори

1

Діагностичне значення стану кісткової системи у жінок із міомою матки

 

Тези

Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 100.

Котик А.О., 

Франчук А.Ю., 

Сопель В.В.

2

Особливості патогенезу гіпоменструального синдрому (ГМС) у жінок з хронічними захворюваннями гепато-біліарної системи (ХЗГБС)

 

Тези

Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 101.

Маланчук Л.М., 

Лимар Н.А., 

Маланчин І.М., 

Кучма З.М.

3

Особливості біофізичного профілю плода при прееклампсії

 

Тези

Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 102.

 

Маланчин І.М., 

Хміль С.В., 

Маланчук Л.М., 

Романчук Л.І.

4

Ефективність застосування комбінованих оральних контрацептивів в терапії вугрової хвороби

 

Тези

 Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 104.

Франчук О.А., 

 Кумпаненко В.А., 

Франчук В.В., 

Флехнер В.М., 

Багній Н.І., 

Стельмах О.Є.

5

Особливості реабілітації гіпоменструального синдрому (ГМС) у жінок з хронічними захворюваннями гепато-біліарної системи (ХЗГБС)

 

Тези

Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 141.

Маланчук Л.М., 

Лимар Н.А., 

Маланчин І.М., 

Кучма З.М.

6

 Особливості реабілітації гіпоменструального синдрому (ГМС) у жінок з хронічними захворюваннями гепато-біліарної системи (ХЗГБС)

 

Тези

Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 141.

 Маланчук Л.М., 

Лимар Н.А.,

 Маланчин І.М., 

 Кучма З.М

8

Комплексний підхід до лікування дисменореї  у жінок з хронічними захворюваннями  гепато-біліарної системи (ХЗГБС)

 

Стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Київ «Інтермед». -2011.  –С.525-528.

Вдовиченко Ю.П., Маланчук Л.М., 

Лимар Н.А., 

Кучма З.М.

9

Деякі аспекти патогенезу розладів менструальної функції при хронічних гепатитах

 

Стаття

Репродуктивна ендокринологія. № 2. Київ. -2011. – С.

Маланчук Л.М., 

Лимар Н.А

10

Особливості прегравідарної підготовки жінок з порушеннями менструальної функції (ПМФ) на тлі хронічних захворювань гепато-біліарної системи (ХЗГБС)

 

Стаття

Вісник наукових досліджень. №2. 2011- С. 99-102.

 

11

Комплексна гемостатична терапія рецидивних ДМК у жінок репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів

 

Стаття

Медична хімія, №4. 2011 – С. 82-84.

 

12

Особливості патогенезу та корекція дисфункціональних маткових кровотеч (ДМК) дітородного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ)

Стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. №1. 2012– С. 152-155

 

13

Особливості патогенезу гіпоменструального синдрому при хронічних рецидивуючих гепатитах (ХРГ)

Стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. №2. 2012– С. 130-133.

 

14

Лимар Л.Є. Деякі аспекти патогенезу дисфункціональних маткових кровотеч(ДМК) у жінок фертильного віку на тлі хронічних захворювань гепато-біліарної системи (ХЗГБС)

 

Стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ : «Поліграф плюс», 2012. – С. 262-265.

Ю.П.Вдовиченко, 

Л.М. Маланчук, 

Н.А. Лимар,

 І.М. Маланчин

15

 Вплив гормональної терапії на показники функції печінки у жінок з дисфункціональними матковими крово­течами репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів.

Стаття

Вісник наукових досліджень.2013. №2.С. 66-67.

 

 

16

Показники фібромаксу як прогностичний фактор порушення менструальної функції у жінок з хронічними гепатитами.

Стаття

ВІсник наукових досліджень.2013.  №4 с.60-62.

 

 

17

Особливості ферментативної та білковоутворюючої функції печінки за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту в статевозрілих самок білих щурів та їх вплив на репродукцію.

Стаття

Медична і клінічна хімія. №1..с. 88-92.

 

 

18

 Деякі показники пероксидації ліпідів у жінок з порушеннями менструальної функції(ПМФ) на тлі хронічних вірусних гепатитів (ХВГ).

Стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.2013. №1.с.131-134.

 

 

19

Репродуктивна функція у жінок з порушеннями менструальної функції(ПМФ) на тлі хронічних захворювань гепатобіліарної системи (ХЗГБС)

Стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ, 2013р. ст. 226 - 229

Вдовиченко Ю.П., 

 Лимар Н.А.,

Маланчук Л.М.,  

Маланчин І.М.

 

20

Показники фібромаксу у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами  репродуктивного віку на тлі хронічних вірусних гепатитів (ХВГ).

Стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.2013. №2 С.168-171.

 

 

21

Олігоменорея у жінок з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи та перспективи реалізації репродуктивної функції.

Тези

Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 

2013 р

Маланчук Л.М., 

Лимар Н. А.

Маланчин І. М.

Хміль С. В.

22

Лактаційна функція у породіль з прееклампсією

Тези

Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 

2013 р

Маланчук Л.М.,  

Маланчин І. М.

Хміль С. В.

Романчук Л. І.

23

Порушення функції репродуктивної системи при хронічних захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів

Тези

Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2014 р., ст.84

Маланчук Л.М., 

Маланчин І. М.

Кучма З. М.

Лимар Н. А.

 

24

Перебіг раннього неонатального періоду новонароджених від породіль з прееклампсією

Тези

Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2014 р., ст.84-85

Маланчук Л.М.,  

Маланчин І. М.

Кучма З. М.

Франчук О. А.

25

Особливості КТГ плода у вагітних з прееклампсією

Тези

Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2014 р., ст.85 - 86

Маланчук Л.М.,  

Маланчин І. М.

Хміль С. В.

Кучма З. М.

26

Сучасні підходи до прегравідарної підготовки жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних захворювань травної системи.

Стаття

 Медична хімія.2014.№2 с.31-35.

 

 

27

Олігоменорея на тлі хронічних гепатитів: оптимізація діагностики і лікування.

Стаття

Здобутки клінічної і експериментальної медицини.2014.№1. С. 60-62.

 

 

28

Роль імунного захисту у жінок з лейоміомою матки на тлі хронічних гепатитів

Стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ, 2014р. ст. 221 - 223

Маланчук Л.М.,  Вдовиченко Ю.П., 

Лимар Н.А., 

Маланчин І.М.

29

Ступінь крововтрати у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) та їх корекція.

Стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.2014. №1 С. 165-168.

 

 

30

Ефективність реабілітації жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) залежно від ступеню ураження печінки.

Стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.2014. №2. С. 163-166.

 

 

31

Вивчення питань планування сім'ї з точки зору підготовки лікаря загальної практики

Тези

 ХІІ Всеукраїнська навчально – наукова конференція з міжнародною участю, 2015., ст. 338 - 339

Маланчук Л.М.,  

Кучма З. М.,

Маланчин І. М.,

Краснянська Л. О.

32

Написання навчальної історії пологів на кафедрі акушерства та гінекології як елемент підготовки майбутнього кваліфікованого фахівця

Тези

ХІІ Всеукраїнська навчально – наукова конференція з міжнародною участю, 2015., ст. 338 - 339

Маланчук Л.М.,  

Маланчин І. М.

Кучма З. М.

Хміль С. В.

Романчук Л. І.

Франчук О. А.

Краснянська Л. О.

33

 Деякі аспекти патогенезу розладів менструальної функції при хронічних гепатитах (ХГ)

 

Стаття

 Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.2015. №1. – С.145-148.

 

Лимар Н.А.

34

Аналіз менструальної функції на тлі хронічних гепатитів (ХГ) залежно від етіології та перебігу гепатиту

Стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2015. №2. – С.114-117.

Лимар Н.А.

35

Аналіз репродуктивної функції у жінок з олігоменореєю на тлі хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів

Стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2015. -С.22-25.

 

Вдовиченко Ю.П., Маланчин І.М., 

Лимар Н.А., 

Кучма З.М.

36

Наш підхід до побудови леційного процесу

Тези

ХІІІ Всеукраїнська навчально – наукова конференція з міжнародною участю, 2016., ст. 212

Маланчук Л.М.,  

Маланчин І. М.

Хміль С. В.

Кучма З. М.

Лимар Л. Є

Маланчук С. Л.

37

Оптимізація проведення практичних занять на кафедрі акушерства і гінекології

Тези

ХІІІ Всеукраїнська навчально – наукова конференція з міжнародною участю, 2016., ст. 212-213

Маланчук Л.М.,  

Маланчин І. М.

Хміль С. В.

Кучма З.М.

Лимар Л. Є.

Романчук Л. І.

Франчук О. А.

Краснянська Л. О.

38

Підготовка шийки матки до пологів у вагітних з прееклампсією

Тези

Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 

2016, ст. 132

Маланчук Л.М., 

  Маланчин І. М.

Кучма З.М.

Лимар Л. Є.

 

39

Проблеми виношування вагітності у жінок з ПМФ та хронічними захворюваннями печінки та жовчовивідних шляхів

Тези

Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 

2016, ст. 125

Маланчук Л.М.,  

Лимар Н.А.

Маланчин І. М.

Кучма З.М.

 

40

Особливості моделювання порушення функції статевих органівна тлі хронічного токсичного гепатиту

Стаття

Wspolczesne tendencje w nauce I edukacji/Zbior artykulow naukowych. Krakow. 30.01.2016-31.01.2016. С. 107-112

Вдовиченко Ю.П., 

Лимар Н.А., 

Павлишин А.В.

41

Расстройства менструальной функции как индикатор нарушения гомеостаза у женщин репродуктивного возраста на фоне хронических гепатитов

Стаття

Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. Профессиональные издания. 2016. Том 6. №1. с.17-22

Вдовиченко Ю.П., 

Лымарь Н.А

42

Прегравідарна підготовка жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів – запорука мінімізації перинатальних ризиків

 

Стаття

ВІсник наукових досліджень.2016.  №2 с.60-62.

 

Лимар Л.Є., 

Лимар Н.А.

43

Рівень пролактину у жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних гепатитів 

Стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. -С.

 

Вдовиченко Ю.П., Маланчин І.М., 

Лимар Н.А., 

Кучма З.М.

44

Ризики реалізації репродуктивної функції у жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних гепатитів і шляхи їх усунення

 

Стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2016. №2. – С.

Лимар Н.А.

 

 

Comments