Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Мартинюк В.М. наукові праці

СПИСОК

наукових праць асистента кафедри акушерства і гінекології  №1 канд. мед. наук, Мартинюк Вікторії Миколаївни

за 2013 -2017 рр.

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Співавтори

1

Сучасні підходи до лікування та профілактики дисгормональних захворювань молочних залоз

Тези

XVIII Міжнародний медичний конгрес 

студентів і молодих вчених

2014.- С.146.

 

2

Роль генетичних факторів у розвитку генітального ендометріозу

Стаття

Збірник наукових праць 

Асоціації акушерів- гінекологів України

Київ, 2015 р. ст. 153 - 156

Маланчук Л.М.

3

Дисгормональні захворювання жіночої репродуктивної системи – проблема сьогодення ( огляд літератури )

Стаття

"Актуальні питання педіатрії, 

акушерства та гінекології"

 2015, ст. 124 - 128

Маланчук Л.М.

4

Імунопатогенетична роль  інтерлейкіну 6, 8 та фактору некрозу пухлин альфа у розвитку аденоміозу

Стаття

"Здобутки клінічної 

і експериментальної медицини"

№ 3, 2015, ст. 99 – 100.

Маланчук Л.М.

5

Визначення особливостей генотипів у жінок з генітальним ендометріозом та фіброзно-кістозною мастопатією та їх роль у важкості перебігу захворювання

Стаття

"Медична інформатика та інженерія"

 №3, 2015, ст. 75 - 79

Маланчук Л.М.

6

 

The correlation of immunoindependent mechanisms and Glutation – S – Transferase Produsing Gene delations in endometriosis

Стаття

Журнал  

«Репродуктивное здоровье женщины. Восточная Европа»

 №6 , 2015, ст. 62 – 67.

Маланчук Л.М.

7

Спосіб лікування внутрішнього геніального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз

Патент на корисну модель

Пат.10648, Україна, А61К31/00, А61К36/00, А61Р15/00. №u 201510988; заявл. 09.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл.№8

 

8

Поліморфізм генів системи детоксикації при генітальному ендометріозі у жінок репродуктивного віку

Тези

XIХ Міжнародний медичний конгрес 

 студентів і молодих вчених 

2015.- С. 215.

 

9

Спосіб ранньої діагностики генітального ендометріозу та доброякісних захворювань молочних залоз

Патент на корисну модель

Пат.111571,Україна, А61В8/00, G01N33/50. №u201606051; заявл.03.06.2016; опубл.10.11.2016, Бюл.№21.

Маланчук Л.М.

10

Оптимізація лікувальної тактики генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз

Стаття

Збірник наукових праць Асоціації 

акушерів-гінекологів України 

м. Київ, 2016 р. ст. 276 - 280

Маланчук Л.М.

11

Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології.

Стаття

Журнал «Медична освіта»

2016 № 4, с. 21-23.

Маланчук Л.М.

Маланчин І.М.

Романчук Л.І.

12

Сучасні підходи до лікування внутрішнього ендометріозу у жінок з фіброзно-кістозною мастопатією

Тези

Збірник наукових праць Всеукр. науково-практ. Конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в практику» 

2017, м. Тернопіль. - С. 43-46.

Маланчук Л.М.

Кучма З.М.

13

Оптимізація лікувальної тактики внутрішнього ендометріозу з врахуванням генетичної детермінації хворих осіб.

Тези

XХI Міжнародний медичний конгрес 

студентів і молодих вчених, 2017

 

 

Comments