Маланчук Лариса МихайлівнаОсвіта:

Маланчук Лариса Михайлівна з відзнакою закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 1991 році і продовжила навчання в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства та гінекології ТДМІ

Наукова діяльність:

В 1993 року поступила в аспірантуру на кафедру акушерства та гінекології медичного факультету. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гіпоплазія плацент – маркер вад розвитку плода». З 1995 року  працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології, а з 1997 року - доцентом кафедри. Тема захищеної докторської дисертації була присвячена профілактиці і лікуванню хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів  в умовах дії малих доз радіації. Обрана на посаду професора у 1999 році, а з 2002 року очолила кафедру. У 2006 року після реформування кафедри обрана завідувачем кафедри акушерства та гінекології №1.

   Наукові інтереси:

Наукова робота кафедри присвячена проблемам збереження репродуктивного здоровя жінки. Один з напрямків роботи – вивчення впливу екстрагенітальної патології на збереження генеративної функції жінки. Впровадження в практичну діяльність закладів охорони здоровя результатів дослідження дозволяє суттєво впливати на показники материнської та перинатальної захворюваності.

Comments