Робочі програми навчальних дисциплін

''Медицина'' 4 курс, акушерство та гінекологія (вибіркова дисципліна).pdf
''Фізична терапія, ерготерапія '', 2 курс, фізична терапія в акушерстві та гінекології.pdf
''Медсестринство'', 3 курс, ''екстрена акушерська і гінекологічна допомога''.pdf
''Стоматологія'',4 курс, акушерство та гінекологія (вибіркова дисципліна).pdf
''Фізична терапія, ерготерапія '', 2 курс, фізична терапія в акушерстві та гінекології (Заоч. форма навч.).pdf
''Медицина '', 5 курс, акушерство та гінекологія.pdf
'' Медицина'', 4 курс, акушерство та гінекологія.pdf
''Лікувальна справа'', 6 курс, Акушерство та гінекологія.pdf
Робоча програма аспіранта Франчук М.О..pdf
Робоча програма Добрянська В.Ю..pdf