Наукові публікації ас. Краснянської Л.О.

1. Перспективний менеджмент в лечении генитального эндометриоза у женщин с полиморфизмом генов GSTT1 и GSTM1 / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Краснянська Л.О. // Georgian Medical News. - 2017. - № 11 (272). - С. 33-37. Scopus.

2. Пат. № 106055 Україна, МПК А 61 В 17/00, А 61 К 31/00, А 61К 38/22, А 61 Р 5/00. Спосіб імунокорекції в комплексному лікуванні хворих з зовнішнім генітальним ендометріозом / Л.М. Маланчук, Л.О. Краснянська, А.В. Павлишин. № u 201510982; заявл. 09.11.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.

3. Маланчук Л.М. Переваги імунокорегуючої терапії у комплексному лікуванні зовнішнього генітального ендометріозу / Л.М. Маланчук, Л.О. Краснянська, Д.Г. Манчуленко // Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 3.С. 54-57.

4. Malancuk L.M. Flov phenomena of experimenrally induced endometriosis in rast during the immunocoretion with a metabolic immune response modifier 5 amino-1,2,3,4-tetrahydrophtalazine-1,4-dion of sodium salt / L.M. Malancuk, L. O. Krasnianska // Шпитальна хірургія. – 2015. - №4. – С. 23-25.

5. Маланчук Л.М. Особливості перебігу естрального циклу у щурів з експериментально індукованим зовнішнім генітальним ендометріозом при застосуванні метаболічного імуномодулятора / Л.М. Маланчук, Л.О. Краснянська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково-практична конференція, 21 травня 2014р.:матеріали конф. – Тернопіль, 2014. – С. 123.

6. Маланчук Л.М. Оцінка больового синдрому у хворих з зовнішнім генітальним ендометріозом при проведенні комплексного лікування з використанням низькомолекулярного метаболічного імуномодулятора / Л.М. Маланчук, Л.О. Краснянська // Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 3. – С.79-81.

7. Маланчук Л.М. Динаміка змін субпопуляційного складу імунокомпетентних клітин периферичної крові хворих з зовнішнім генітальним ендометріозом прри проведені лікування із застосування низькомолекулярного метаболічного імуномодулятора / Л.М. Маланчук, Л.О. Краснянська // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 4. С. 64-66.

8. Маланчук Л.М. Обгрунтування застосування метаболічного імуномодулятора 5 аміно-1,2,3,4-тетрагідрофталазин-1,4-діону натрієвої соліпри експериментальному ендометріозі у щурів / Л.М. Маланчук, Л.О. Краснянська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - № 2. – С. 127-130.

9. Можливості фітотерапії в сучасних методах лікування та профілактики рецидиву генітального ендометріозу (огляд літератури) / Л.М. Маланчук, С.Л. Маланчук, Л.О. Краснянська, З.М. Кучма // Репродуктивна ендокринологія. – 2012. - № 6 (8). – С. 24-29.