Вас вітає кафедра акушерства та гінекології №1 !

Штат кафедри: 2 професора, 5 доцентів, 2 асистенти, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • “Акушерство”;
  • “Гінекологія”.

На кафедрі навчаються студенти:

  • медичного факультету

за спеціальностями:

  • "гінекологія" (ІV курс);
  • "акушерство" (V курс);
  • "акушерство та гінекологія" (VІ курс);

за формою навчання:

очна