Вас вітає кафедра акушерства та гінекології №1 !

Штат кафедри: 2 професора, 4 доцентів, 3 асистенти, 1 лаборант, 5 аспірантів

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Акушерство”;

 • “Гінекологія”;

 • "Фізична терапія в акушерстві та гінекології";

 • "Екстрена акушерська і гінекологічна допомога";

 • "Актуальні питання акушерства та гінекології" (дисципліна за вибором);

 • "Планування сім'ї. Контрацепція" (дисципліна за вибором).

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • ННІ медсестринства;

 • стоматологічного факультету.

За спеціальностями:

 • "Медицина" (ІV, V курс);

 • "Лікувальна справа" (VІ курс);

 • "Фізична терапія, ерготерапія" (II курс - магістри);

 • "Медсестринство" (ІІІ курс);

 • "Стоматологія" (ІV курс).

За формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.