Вас вітає кафедра акушерства та гінекології №1 !

Штат кафедри: 2 професора, 5 доцентів, 5 асистентів, 1 аспірант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

За спеціальностями:

         За формою навчання: