Організація медичної допомоги жінкам та матерям є приоритетним напрямком діяльності кафедри акушерства і гінекології №1, та базується на державних програмах «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», «Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права дитини».

Кафедра розташована на базі Тернопільського обласного клінічного перинатального центру „Мати і дитина”, де концентрується найскладніша акушерська та гінекологічна патологія міста та районів області. За 5 останніх років відбулась реорганізація бази, на якій функціонує кафедра акушерства та гінекології № 1: на базі Тернопільського міського комунального пологового будинку був створений перинатальний центр „Мати і дитина”, який розпочав свою роботу з 01.01.2008р. В 2011 році він дістав статус обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина» (ТОКПЦ) із поліклінічним відділенням.

Лікувальний заклад, на базі якого працює кафедра акушерства та гінекології №1 належить до ІІІ рівня надання медичної допомоги. За впровадження європейських стандартів надання допомоги матері та дитині, до якого активно долучаються працівники кафедри, ОКПЦ «Мати та дитина» серед небагатьох інших закладів України було присвоєно статус закладу «Лікарня, доброзичлива до дитини».

Стаціонарні відділення обласного клінічного перинатального центру розраховані на 162 ліжка і включають 6 відділень: пологове відділення; відділення інтенсивного догляду та виходжування новонароджених; відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології; відділення оперативної гінекології з малоінвазивними технологіями, блоком анестезіології і інтенсивної терапії гінекологічних хворих; відділення гінекології з ліжками дитячої та підліткової гінекології з ліжками медицини плода та патології раннього терміну вагітності; відділення інтенсивної терапії новонароджених; відділення анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної терапії. Ця матеріальна база повністю використовується для проведення лікувально-консультативної роботи співробітниками кафедри. Всі працівники кафедри атестовані за лікарськими категоріями: 7 мають вищу, 1 - першу категорію, 1- другу категорію.


Пологове відділення ТОКПЦ "Мати і дитина"

Сучасна операційна для проведення невідкланих операцій у пологовому відділенні

Під час проведення опеації кесаревого розтину щаслива мама може насолоджуватись першими хвилинами життя свого немовлятка

Пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами було створене на основі пологового блоку, що працював під час реконструкції 2012-2016 років. Навесні 2016 року, після завершення І етапу реконструкції перинатального центру, відбулося відкриття акушерського корпусу. Оновлене пологове відділення складається із 9 індивідуальних пологових залів та 2 сімейних пологових палат. Пріоритетом роботи відділення є проведення партнерських пологів, застосування сучасних акушерських технологій, знеболення пологів шляхом епідуральної аналгезії, медикаментозними та немедикаментозними методами, ведення пологів у різних позиціях, активне ведення ІІІ періоду пологів з метою профілактики післяпологових кровотеч, підтримка раннього початку грудного вигодовування. У відділенні наявні 2 операційні, які оснащені сучасним обладнанням, що забезпечує можливість проведення планових та невідкладних акушерських операцій.

Сучасні палати для партнерських пологів обладнані усім необхідним для полегшення перебігу родового процесу та створення комфортних умов майбутнім батькам

Післяпологове відділення повністю забезпечує комфорт для сумісного перебування матері з дитиною, а також батька

Відділ інтенсивної терапії новонароджених відкрито 01 січня 2008 року. Статус перинатального центру, як закладу ІІІ рівня надання допомоги, зумовлює госпіталізацію та розродження вагітних із найскладнішою акушерською патологією та тяжкими захворюваннями внутрішніх органів. Але передусім у перинатальному центрі концентруються роділлі з передчасними пологами з усієї Тернопільської області. Тому до відділу інтенсивної терапії новонароджених потрапляють малюки з найрізноманітнішою патологією. У роботу відділу впроваджено найсучасніші технології та методи лікування. Діти надходять із пологової зали та операційної з дотриманням кроків «теплового ланцюжка», їх розміщують у кувезі або на столику з підігрівом. За потреби застосовують усі методи дихальної підтримки, замісну сурфанктант-терапію.


У відділенні ІТР новонароджених (єдиному в області) створені умови для "виходжування" недоношених немовлят

Тернопільський міський пологовий будинок був одним з перших лікувальних закладів в Україні, де почали застосовувати ультразвукову діагностику для обстеження вагітних жінок. Ініціатором впровадження цього методу в практику була головний лікар закладу Валентина Михайлівна Данильченко. Відділення пренатальної діагностики створено з метою покращення лікувально-діагностичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим та гінекологічним хворим, із застосуванням найновіших методик і сучасних технологій, а також як організаційно-методичний центр у роботі з фахівцями пренатальної діагностики міста та області.

Працівники кафедри надають допомогу в найбільш складних та відповідальних випадках. Всього за останні 5 років нами проведено біля 1500 операцій.

Здiйснюються ургентнi чергування в перинатальному центрі та по обласному територіальному центрі екстренної медичної допомоги. Тільки під час епідемії «каліфорнійського» грипу співробітники кафедри провели 98 консультацій вагітних, роділь та породіль з важким перебігом захворювання.

Співробітниками кафедри регулярно проводяться клiнiчнi та патологоанатомiчнi конференцiї, впроваджуються в практику науковi досягнення кафедри та новi методи лiкування відповідно до Протоколів МОЗ України.

Завідувач кафедри проф. Маланчук Л. М. консультує пацієнтку з важким гестозом у відділенні патології вагітності 2016 р.

Професори та доценти регулярно проводять обходи у вiддiленнях перинатального центру, а також здійснюють лікувально-консультативну допомогу населенню області, ведучи консультативний прийом у консультативному відділенні центру. Найскладнiшi акушерськi та гiнекологiчнi операцiї виконуються спiвробiтниками кафедри (професорами та доцентами).