Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Хміль С.В., Франчук А.Ю., Романчук Л.І., Кучма З.М. Акушерство: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації) Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. 377/210

 • Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Гінекологія: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації). Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 328/100

 • Хміль С.В., Кучма З.М. Романчук Л.І.,Гінекологія: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації). Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 520/192

 • Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М.Медсестринство в гінекології: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації) Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. 390/150

 • Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М., Маланчук Л.М. Медсестринство в акушерстві: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації) Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. 274/102

 • Запальні захворювання жіночих статевих органів (Гінекологія: Підручник для лікарів-інтернів / за ред. В.І.Грищенко) Харків: Основа, 2003. – C. 81 – 146. 65/25 Хміль С.В., Кучма З.М.

 • Gynecology: (Textbook for students) Ternopil: Підручники і посібники, 2006. 384/140 S. Khmil, Z. Kuchma

 • Хміль С.В., Кучма З.М. Романчук Л.І. Медсестринство в гінекології: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації). Тернопіль: Підручники і посібники, 2006.. 380/130

 • Хміль С.В., Кучма З.М. Романчук Л.І., Медсестринство в акушерстві: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації) Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.. 336/120

 • Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М.Гінекологія: підручник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. 528/230

 • Хміль С.В., Кучма З.М.Акушерство: підручник Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. 624/286

 • Хміль С.В., Кучма З.М. Акушерство: підручник Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. 584/184

 • Gynecology: (Textbook for students) Ternopil: Ukrmedkniga, 2003. 460/150 S. Khmil, Z. Kuchma

 • Хміль С. В. Гінекологія (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації). Електронний підручник, 2002.

 • Khmil S. Gynecology (A textbook for students of higher educational establishments of I-II accreditation levels). Electronic textbook, 2002.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Неоперативна гінекологія з грифом МОЗ України/ [М.І.Жиляєв, І.В.Корда, В.В.Сопель, М.М.Жиляєв, Л.М.Маланчук]. Тернопіль:"Укрмедкнига" 2017. – 256с.

 • Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах / [Л.М. Маланчук, З.М.Кучма]. Тернопіль: "Укрмедкнига" 2010. – 316с.

 • Акушерський фантом / [М.І.Жиляєв, М.М.Жиляєв, В.В.Сопель]. – Тернопіль: "Джура" 1998. – 191с.

 • Актуальні питання діагностики в клінічній генетиці. Том 1. Ехографія, розділ 2, розділ 8. /[О.Я. Гречаніна, Б.Д. Колєснікова, Л.М. Маланчук]. – Харків, Донецьк, Тернопіль. 1995.