Наукова робота відрізняється від всякої іншої своєю метою - отримати нове наукове знання. Саме в процесі цієї роботи виробляються і теоретично систематизуються об'єктивні знання про дійсність. Викладачі кафедри систематично удосконалюються свою наукову діяльність шляхом відвідування міжнародних та всеукраїнських конгресів, конференцій, симпозіумів, вебінарів, тощо.

Проф. Л.М. Маланчук виступає з доповіддю "Р4 успішного антенатального догляду" на вебінарі "Дефіцитні стани вагітних: "Діагностика та шляхи корекції" (2022 рік)

Сертифікати про участь працівників кафедри у науково-практичних конференціях (2022 рік)

Сертифікати про участь працівників кафедри у науково-практичних конференціях (2021 рік)

Наукові здобутки викладачів кафедри (2020 р.)

Тема міжкафедральної науково-дослідної роботи на 2019 р.-2021 р.: «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики ускладнень у жінок з порушенням репродуктивної функції та при супутній соматичній екстрагенітальній патології» (0116U3909). В перспективі планується впровадження малоінвазивних оперативних втручань, зокрема, маткової хірургії. У сфері наукових інтересів колективу також питання остеопорозу i менопаузи, вплив оварiоектомiчного синдрому, видалення матки та раннього клiмаксу на ендокринний статус у жiнок та змiни щiльностi кiсткової тканини.

Наукова робота кафедри передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри протягом 2016 - 2020 рр. отримано 6 патентів накорисну модель, за останні десятиріччя опубліковано понад 500 наукових праць у журналах і збірниках статей.

Патенти на корисну модель працівників кафедри (2019 р.)

Результати наукових досліджень, отриманих працівниками кафедри публікуються в наукових фахових журналах, висвітлюються на науково- практичних конференціях як обласного значення, так і на Всеукраїнських та з міжнародною участю, які, відповідно до плану МОЗ України організовує, поряд з іншими, і наша кафедра. Відповідальною за проведення наукової роботи кафедри є доц. Лимар Л. Є.


Наукові здобутки кафедри (2019р.)

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.


Зав. кафедри проф. Л. М. Маланчук із своїми дисертантками: Краснянською Л.О. та Мартинюк В.М. (2019р.)

Неодноразово співробітники кафедри брали участь у роботі з’їздів, пленумів акушерів-гінекологів України, де розглядались актуальні питання репродуктивного здоров’я та перинатології.Щорічно кафедра організовує науково-практичні конференції «Репродуктивне здоров’я жінки: проблеми та шляхи вирішення».

Пленум асоціації акушерів-гінекологів України (2019 р.)

Зав. кафедри Лариса Михайлівна Маланчук є членом редколегії журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», який щорічно з 2009р. виходить у видавництві «Укрмедкнига» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», і внесений до переліку наукових фахових видань України.

Подяка проф. Л.М. Маланчук від ГО "Асоціація акушерів-гінекологів України" (2018-2019рр.)

Професори кафедри: Маланчук Л.М., Хміль С.В. є членами Спеціалізованої вченої Ради із захисту дисертацій за фахом «Акушерство та гінекологія» і «Педіатрія».

Науковці кафедри постійно використовують новітні інформаційні технології, щоб йти в ногу зі світовими досягненнями науки в галузі репродуктивного здоров’я. Перспективи розвитку наукових досліджень спрямовані на покращення репродуктивної функції жінок та зменшення перинатальних втрат.

Члени Спеціалізованої вченої Ради та дисертантка Гуменна І. після захисту дисертації (2019р.)