Наукова робота відрізняється від всякої іншої своєю метою - отримати нове наукове знання. Саме в процесі цієї роботи виробляються і теоретично систематизуються об'єктивні знання про дійсність. Викладачі кафедри систематично удосконалюються свою наукову діяльність шляхом відвідування міжнародних та всеукраїнських конгресів, конференцій, симпозіумів, вебінарів, тощо.

Наукові здобутки викладачів кафедри (2020 р.)

Тема міжкафедральної науково-дослідної роботи на 2019 р.-2021 р.: «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики ускладнень у жінок з порушенням репродуктивної функції та при супутній соматичній екстрагенітальній патології» (0116U3909). В перспективі планується впровадження малоінвазивних оперативних втручань, зокрема, маткової хірургії. У сфері наукових інтересів колективу також питання остеопорозу i менопаузи, вплив оварiоектомiчного синдрому, видалення матки та раннього клiмаксу на ендокринний статус у жiнок та змiни щiльностi кiсткової тканини.

Наукова робота кафедри передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри протягом 2016 - 2020 рр. отримано 6 патентів накорисну модель, за останні десятиріччя опубліковано понад 500 наукових праць у журналах і збірниках статей.

Патенти на корисну модель працівників кафедри (2019 р.)

Результати наукових досліджень, отриманих працівниками кафедри публікуються в наукових фахових журналах, висвітлюються на науково- практичних конференціях як обласного значення, так і на Всеукраїнських та з міжнародною участю, які, відповідно до плану МОЗ України організовує, поряд з іншими, і наша кафедра. Відповідальною за проведення наукової роботи кафедри є доц. Лимар Л. Є.


Наукові здобутки кафедри (2019р.)

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.


Зав. кафедри проф. Л. М. Маланчук із своїми дисертантками: Краснянською Л.О. та Мартинюк В.М. (2019р.)

Неодноразово співробітники кафедри брали участь у роботі з’їздів, пленумів акушерів-гінекологів України, де розглядались актуальні питання репродуктивного здоров’я та перинатології.Щорічно кафедра організовує науково-практичні конференції «Репродуктивне здоров’я жінки: проблеми та шляхи вирішення».

Пленум асоціації акушерів-гінекологів України (2019 р.)

Зав. кафедри Лариса Михайлівна Маланчук є членом редколегії журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», який щорічно з 2009р. виходить у видавництві «Укрмедкнига» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», і внесений до переліку наукових фахових видань України.

Подяка проф. Л.М. Маланчук від ГО "Асоціація акушерів-гінекологів України" (2018-2019рр.)

Професори кафедри: Маланчук Л.М., Хміль С.В. є членами Спеціалізованої вченої Ради із захисту дисертацій за фахом «Акушерство та гінекологія» і «Педіатрія».

Науковці кафедри постійно використовують новітні інформаційні технології, щоб йти в ногу зі світовими досягненнями науки в галузі репродуктивного здоров’я. Перспективи розвитку наукових досліджень спрямовані на покращення репродуктивної функції жінок та зменшення перинатальних втрат.

Члени Спеціалізованої вченої Ради та дисертантка Гуменна І. після захисту дисертації (2019р.)