Наукова робота відрізняється від всякої іншої своєю метою - отримати нове наукове знання. Саме в процесі цієї роботи виробляються і теоретично систематизуються об'єктивні знання про дійсність.  Викладачі кафедри систематично удосконалюються свою наукову діяльність шляхом відвідування міжнародних та всеукраїнських конгресів, конференцій, симпозіумів, вебінарів, тощо.

Участь у роботі XХVІІ КОНГРЕСУ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «МАЙБУТНЄ ЗА НАУКОЮ», який відбувся 10-12 квітня 2023 року.

Секція "Акушерство та гінекологія": комісія у складі: проф. Маланчук Л.М., проф. Геряк С.М., доц. Лимар Л.Є., доц. Корда І.В.

Круглий стіл для акушер-гінекологів на тему: "Сучасні аспекти лікування ендометріозу" ,

 доповідає професор Маланчук Л.М. (27 жовтня 2022 року)

Професор Маланчук Л.М. виступає з доповіддю "Р4 успішного антенатального догляду"  на вебінарі "Дефіцитні стани вагітних: "Діагностика та шляхи корекції" (2022 р.)

Сертифікати про участь працівників кафедри у науково-практичних конференціях (2022 р.)

Сертифікати про участь працівників кафедри у науково-практичних конференціях (2021 р.)

Наукові здобутки викладачів кафедри (2020 р.)

Тема міжкафедральної науково-дослідної роботи на 2019 р.-2021 р.: «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики ускладнень у жінок з порушенням репродуктивної функції та при супутній соматичній екстрагенітальній патології» (0116U3909).  В перспективі планується впровадження малоінвазивних   оперативних втручань, зокрема, маткової хірургії. У сфері наукових інтересів колективу також питання остеопорозу i менопаузи, вплив оварiоектомiчного синдрому, видалення матки та раннього клiмаксу на ендокринний статус у жiнок та змiни щiльностi кiсткової тканини. 

Наукова робота кафедри передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри протягом 2016 - 2020 рр. отримано 6 патентів накорисну модель, за останні десятиріччя опубліковано понад 500 наукових праць у журналах і збірниках статей.

 Патенти на корисну модель працівників кафедри (2019 р.)

Результати наукових досліджень, отриманих працівниками кафедри публікуються в наукових фахових журналах, висвітлюються на науково- практичних конференціях як обласного значення, так і  на Всеукраїнських  та з міжнародною участю, які,  відповідно до плану МОЗ України організовує, поряд з іншими, і наша кафедра. Відповідальною за проведення наукової роботи кафедри є доц. Лимар Л. Є.


               Наукові здобутки кафедри (2019р.)

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт. 

Зав. кафедри проф. Л. М. Маланчук із своїми дисертантками: Краснянською Л.О. та Мартинюк В.М. (2019р.)

Неодноразово співробітники кафедри брали участь у роботі з’їздів, пленумів акушерів-гінекологів України, де розглядались актуальні питання репродуктивного здоров’я та перинатології.Щорічно  кафедра організовує науково-практичні конференції «Репродуктивне здоров’я жінки: проблеми та шляхи вирішення».

Пленум асоціації акушерів-гінекологів України (2019 р.)

Зав. кафедри Лариса Михайлівна Маланчук є членом редколегії журналу  «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», який щорічно з 2009р. виходить у видавництві «Укрмедкнига» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я. Горбачевського»,  і внесений до переліку наукових фахових видань України. 

Подяка проф. Л.М. Маланчук від ГО "Асоціація акушерів-гінекологів України" (2018-2019рр.)

   

Професори кафедри: Маланчук Л.М., Хміль С.В. є членами   Спеціалізованої вченої Ради із захисту  дисертацій за фахом «Акушерство та гінекологія» і «Педіатрія». 

Науковці кафедри постійно використовують новітні інформаційні технології, щоб йти в ногу зі світовими досягненнями науки в галузі репродуктивного здоров’я. Перспективи розвитку наукових досліджень спрямовані на покращення репродуктивної функції жінок та зменшення перинатальних втрат.

 

Члени Спеціалізованої вченої Ради та дисертантка Гуменна І. після захисту дисертації (2019р.)