Наукова робота

Тема міжкафедральної науково-дослідної роботи на 2016 р.-2018 р. «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики ускладнень у жінок з порушенням репродуктивної функції та при супутній соматичній екстрагенітальній патології». В перспективі планується впровадження малоінвазивних оперативних втручань, зокрема, маткової хірургії. У сфері наукових інтересів колективу також питання остеопорозу i менопаузи, вплив оварiоектомiчного синдрому, видалення матки та раннього клiмаксу на ендокринний статус у жiнок та змiни щiльностi кiсткової тканини.

Результати наукових досліджень, отриманих працівниками кафедри публікуються в наукових фахових журналах, висвітлюються на науково- практичних конференціях як обласного значення, так і на Всеукраїнських та з міжнародною участю, які, відповідно до плану МОЗ України організовує, поряд з іншими, і наша кафедра. Відповідальною за проведення наукової роботи кафедри є доц. Лимар Л. Є.


Зав. кафедри проф. Л. М. Маланчук з учасниками науково-практичної конференції на екскурсії в Збаразькому замку. 2014р.

Неодноразово співробітники кафедри брали участь у роботі з’їздів, пленумів акушерів-гінекологів України, де розглядались актуальні питання репродуктивного здоров’я та перинатології.

Щорічно на базі НОК «Червона калина» кафедра організовує науково-практичні конференції «Репродуктивне здоров’я жінки: проблеми та шляхи вирішення».

Зав. кафедри Лариса Михайлівна Маланчук є членом редколегії журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», який щорічно з 2009 р. виходить у видавництві «Укрмедкнига» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», і внесений до переліку наукових фахових видань України.

Професори кафедри: Маланчук Л.М., Хміль С.В. є членами Спеціалізованої вченої Ради із захисту дисертацій за фахом «Акушерство та гінекологія» і «Педіатрія».

Науковці кафедр постійно використовують новітні інформаційні технології, щоб йти в ногу зі світовими досягненнями науки в галузі репродуктивного здоров’я. Перспективи розвитку наукових досліджень спрямовані на покращення репродуктивної функції жінок та зменшення перинатальних втрат.