Історія кафедри

Історія кафедри Акушерства та гінекології №1

Кафедра акушерства і гінекології медичного факультету почала функціонувати з вересня 1958 р. Клінічною базою кафедри є обласне клінічне пологове об'єднання, яке з 1960 р. було переведене з міської лікарні в нове, типове, добре обладнане необхідною новою апаратурою приміщення. В розпорядженні працівників кафедри були три навчальні кімнати, 2 кабінети і одна лабораторія для проведення наукових досліджень. Кафедру забезпечили необхідною кількістю мікроскопів, навчальних таблиць, схем, різних видів муляжів жіночого таза, акушерських фантомів, ляльок та інструментарію, що дозволило організувати педагогічний і науковий процес на належному рівні.

Першим завідувачем кафедри акушерства і гінекології з серпня 1958 до червня 1962 р. працював професор С.В. Кісін.

Першим завідувачем кафедри акушерства і гінекології з серпня 1958 до червня 1962 р. працював професор С.В. Кісін. В 1953 р. захистив докторську дисертацію Автор і співавтор 60 наукових публікацій, в т.ч. 4-х монографій. Був головою обласного наукового товариства акушерів-гінекологів.

В штаті кафедри з серпня 1958 р. почали працювати асистенти – канд.мед.наук Л.Т. Зуєнко (в 1958-1960 рр.), Л.К. Дятлова (в 1958 – 1962 рр.) Н. В. Рижак (в 1958 – 1961 рр.). В.І. Кузнецова (в 1959-1963 рр.). О.М. Іванова ( в 1960-1961 рр). З серпня 1961 до червня 1969 р. - асистентом, а з червня 1969 р.до 2000 р. – доцентом кафедри працював В.О. Лукащук. В 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Діагностика і терапія переношеної вагітності”. Автор і співавтор 83 наукових публікацій. Нагороджений нагрудним знаком “За відмінні успіхи у праці” і медаллю “Ветеран праці”.

З квітня 1962 р. на посаді доцента, а з липня 1962 до 1967 р.- завідувачем кафедри працював М.О. Шилко. В 1964 р. захистив докторську дисертацію на тему: ”Фактори, які впливають на величину крововтрати в послідовому і ранньому післяродовому періодах”. Проф. М.О. Шилко розробив високоефективне комплексне лікування маткових кровотеч. Він автор і співавтор 70 наукових публікацій. Підготував 7 кандидатів медичних наук. Нагороджений медаллю “За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні”.

Асистентом кафедри. працювала Л.Б. Бокова (з 1962 р. по 1967 р)., в 1963-1972 рр. – асистентом, в 1972-1974 рр. – доцентом працювала Р.П. Люлька. Асистентом (в 1963-1964 рр.), доцентом (в 1964-1989 рр.) кафедри працювала О.Г. Петраш. Асистентом кафедри з вересня 1966 до червня 1987 р. працював В.К. Дідич. Нагороджений урядовими нагородами за участь у Великій Вітчизняній війні. Асистентом кафедри в 1963 – 1969 рр. працював Г.П. Грижак. В 1965 р.

З вересня 1967 до червня 1985 р. очолював кафедру акушерства і гінекології доцент, а пізніше професор О.О. Воронцов. Наукова робота проф. О.О. Воронцова і співробітників кафедри за його керівництва в основному була спрямована на вивчення ролі аутоалергії в патогенезі запальних захворювань жіночих статевих органів. Проф. О.О. Воронцов автор і співавтор 112 наукових публікацій. Підготував 10 кандидатів (А.Ю. Франчук, С.В. Ющишина, В.К.Дідич, Ю.К. Журбенко, І.Ф.Гурова, О.В. Помазанський, В.М. Флєхнер, З.М.Кучма, Д.П. Вітик і інші) і 1 доктора медичних наук (А.Ю. Франчук). До 1985 р. був головою обласного наукового товариства акушерів-гінекологів. Нагороджений орденами і медалями за участь у Великій Вітчизняній війні, медаллю “Ветеран праці”.

Асистентом кафедри в 1968-1977 рр. працювала О.К. Деткова. Асистентом (1969-1979 рр.) кафедри, а з 1979 до 1996 р. доцентом кафедри акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти Тернопільського медичного інституту працювала Г.Т. Борсук. В 1965-1969 рр. навчався в клінічній ординатурі й аспірантурі, а з вересня 1969 року на кафедрі працював асистентом Ю.К. Журбенко. Асистентом кафедри в 1970-1989 рр працювала Г.К. Скакун. В 1969 р. захистила кандидатську дисертацію. Автор і співавтор 30 наукових публікацій і 1 монографії. В 1969-1972 рр. навчалася в аспірантурі, а з 1972 до 1998 р. працювала на кафедрі асистентом С.В. Ющишина. У 1972 р. захистила кандидатську дисертацію. Асистентом кафедри з 1973 до 1999 р. працювала І.Ф. Гурова. В 1974 р. захистила кандидатську дисертацію. В 1980-1996 рр. була завучем кафедри. Асистентом кафедри з 1974 р. працював О.В. Помазанський. В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1974 р. асистентом кафедри, а з 1981 р. доцентом працює В.М. Флехнер. В 1980 р. захистив кандидатську дисертацію Автор і співавтор 90 наукових робіт, 1 винаходу, 5 раціоналізаторських пропозицій, посібника. Нагороджений значком “Відмінник охорони здоров¢я”. М.І. Жиляєв захистив у 1970 р кандидатську дисертацію, а з 1975 р. працював асистентом кафедри, понад 5 років був керівником студентського наукового гуртка, а в 1988-1998 рр. працював завідувачем кафедри акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти. У 1990 р. йому присвоєно вчене звання доцента. В 1992 р. захистив докторську дисертацію, присвячену вивченню змін перекисного окислення ліпідів і ендогенної антиокислювальної системи при неспецифічних запальних процесах внутрішніх статевих органів у жінок. Автор і співавтор 100 наукових публікацій, в т.ч. 2 компакт-дисків ( українською та англійською мовами ) методичних рекомендацій, інформаційних листів, 1 монографії і 5 навчальних посібників, має 1 авторське свідоцтво на винахід, 25 раціоналізаторських пропозицій. Підготував 3 кандидатів наук ( В.В.Сопель, Б.М.Бегош, О.О.Федченко ). З 1998 р. працює професором кафедри акушерства і гінекології медичного факультету. Нагороджений знаком ”Відмінник охорони здоров’я”. З 1980 р. асистентом, а з 2003 р. – доцентом кафедри працює З.М. Кучма. В 1985 р. захистила кандидатську дисертацію Автор і співавтор 50 наукових публікацій, співавтор 7 підручників.

Приїзд міністра охорони здоров'я СРСР Буренкова М.С. в міський пологовий будинок. 1985р.

Після закінчення Тернопільського медичного інституту з 1964 до 1967 р. в клінічній ординатурі при кафедрі акушерства і гінекології вчився А.Ю. Франчук. Працював асистентом (в 1967-1975 рр.), доцентом (в 1976-1986 рр.), а з 1985 до 1997 р. – завідувачем цієї ж кафедри, з 1997 р. – професор кафедри. В 1970 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1986 р. захистив докторську дисертацію. У 1987 р. отримав звання професора. Як організатор навчального процесу, в 1972-1975 рр. був заступником декана лікувального факультету, а в 1976-1990 рр. – деканом. Він співавтор 3 підручників, автор і співавтор 150 наукових і навчально-методичних публікацій, в т.ч. методичних рекомендацій. Має 15 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Підготував 15 ( А.В.Бойчук, З.Т.Бензар, О.Є.Стельмах, С.М.Геряк, П.І.Стебло, Н.І.Багній, Г.В.Колочун, А.В.Забокрицький, Т.М.Кушнір, В.В.Куценко, К.А.Походун, Н.М.Олійник, Л.Є.Лимар, Л.М.Маланчук, О.І.Хлібовська) кандидатів і 2 докторів медичних наук (А.В.Бойчук, С.В.Хміль). Науковий напрямок – запальні процеси статевих органів жінки, гнійно-септичні ускладнення в акушерстві і гінекології. Нагороджений медаллю “Ветеран праці” і значком “Відмінник охорони здоров’я”. З 2005 р. – завідувач кафедри акушерства та гінекології медичного факультету Тернопільського державного медичного університету.

Перша виписка після реконструкції міського пологового будинку. Травень 1985р.

Асистентом кафедри з 1988 р. працює Д.П. Вітик. В 1988 р. захистив кандидатську Автор і співавтор 40 наукових публікацій. З 1994 р. асистентом кафедри працює Л.І. Романчук. В 1998 р. захистила кандидатську дисертацію. Автор і співавтор 23 наукових публікацій, 1 винаходу, співавтор 8 підручників. Авторка 6-х поетичних збірок, 3 романів, авторка і виконавиця власних пісень. З 1999 р. член Національної Спілки письменників України, лауреат літературної премії ім..Уласа Самчука. В 1995-1998 рр. – аспірантом, а з вересня 2000 р. – асистентом кафедри працює О.Є. Стельмах. В 1999 р. захистила кандидатську дисертацію. Автор і співавтор 18 наукових публікацій. Прийняла участь у перекладі на англійську мову підручника “Гінекологія ” для вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Л.Є Лимар. закінчила ТДМІ з відзнакою в 1989р. З 1992 р. – асистент кафедри акушерства і гінекології, в 1994р. захистила кандидатську дисертацію. З 2004р. – доцент кафедри акушерства і гінекології. Автор і співавтор 12 наукових праць, 2 посібників.

З 1990 р. на кафедрі працює С.В. Хміль. Захистив кандидатську дисертацію. З 1990 р. – асистент, а з 1993 р. – доцент кафедри акушерства і гінекології медичного факультету. У 1994 р. захистив докторську дисертацію З 1995 р. – професор, з 1997 р. – завідувач кафедри. Автор понад 200 наукових праць, 22 винаходів. Підготував 8 кандидатів мед. наук (К.В.Кучеренко, Л.І.Романчук, С.В.Яковлєв, О.А.Франчук, А.З.Ничик, А.І.Мисак, Т.В.Кравець) 1 доктора мед. наук ( М.Г.Бульса ). За редакцією проф. С.В. Хміля вийшли 8 підручників. Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії наук національного прогрессу, Віце-президент Європейської асоціації менопаузи, Президент Всеукраїнської асоціації менопаузи та репродуктивного здоров’я жінки. З 2002 р. по 2004 р. – завідувач кафедри акушерства і гінекології №1. З 2005 року – професор кафедри акушерства і гінекології.

З 1998 р. професором кафедри акушерства i гiнекологiї медичного факультету працює проф. М.I. Жиляєв. У 1970 р. захистив кандидатську дисертацiю. Спочатку працював асистентом кафедри акушерства i гiнекологiї лiкувального факультету, В 1988-1998 рр. працював завiдувачем кафедри акушерства i гiнекологiї факультету пiслядипломної освiти. У 1990 р. йому присвоєно вчене звання доцента. В 1992 р. захистив докторську дисертацiю. Автор i спiвавтор 128 наукових публiкацiй, в т.ч. 2 компакт-дискiв, 4 монографiй . Пiдготував 3 кандидати наук. Нагороджений знаком "Вiдмiнник охорони здоров'я" i медаллю "Ветеран працi".

З 1974 р. асистентом кафедри, а з 1981 р. доцентом працює В.М. Флехнер. В 1966 році, в складі групи військ Прикарпатського військового округу, як лікар, брав участь у ліквідації наслідків землетрусу в м. Ташкенті. В 1980 р. захистив кандидатську дисертацiю на тему: "Клиническое значение гистохимической характеристики лейкоцитов при хронических неспецифических воспалительных заболеваниях внутренних половых органов". Автор i спiвавтор 90 наукових робiт, 1 винаходу. Нагороджений знаком "Вiдмiнник охорони здоров я".

Із 1980 р. асистентом, а з 2003 р. - доцентом кафедри працює З.М. Кучма. В 1985 р. вона захистила кандидатську дисертацiю на тему: "Лiкування кольпiтiв у пiзнi термiни вагiтностi", автор i спiвавтор 50 наукових публiкацiй, спiвавтор 10 пiдручникiв для І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації, одного посібника з грифом МОЗ -«Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах», навчального компакт-диска. Тривалий час була завучем на УІ курсі. Нагороджена медаллю «Ветеран працi».

Маланчук Л. М. у 1991 р. закінчила з відзнакою ТДМА. З 1991 по 1993 р.р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства і гінекології ТДМА. Далі продовжила наукову роботу в якості аспіранта кафедри. З 1994 р. захистила кандидатську дисертацію З 1999р. – професор кафедри акушерства і гінекології ТДМА. З 2002 по 2004р.р. – очолювала кафедру акушерства і гінекології № 2 ТДМА.. Автор 102 наукових робіт, 3-х підручників, 1 монографії, 3 раціоналізаторських пропозицій. Нагороджена грамотою облдержадміністрації. Підготувала 2 кандидатів медичних наук (Н.О. Архіпова „Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики гнійно-запальних захворювань після операції кесарського розтину”.Одеса. – 2000. - 19 с. І.В. Корда „Превентивна терапія гнійно-септичних ускладнень у породіть з факторами ризику після операції кесарського розтину”. Вінниця 2001.- 18 с.). З 2005р. – професор кафедри акушерства і гінекології медичного факультету ТДМУ.З 2006 року очолила кафедру акушерства та гінекології.

З 1994 р. асистентом кафедри працює Л.I. Романчук. В 1998 р. захистила кандидатську дисертацiю. Автор i спiвавтор 23 наукових публiкацiй, 1 винаходу, спiвавтор 8 пiдручникiв: "Акушерства" та "Гiнекологiї" для студентiв вищих медичних навчальних закладiв I-II та III-IY рiвнiв акредитації. Бере активну участь у громадському життi медичної академiї та мiста, член обласної жiночої координацiйної ради. Авторка 6- поетичних збiрок, 3 романiв. З 1999 р. член Нацiональної Спiлки письменникiв України, лауреат лiтературної премiї iм..Уласа Самчука.

Л.Є Лимар закiнчила ТДМI в 1983 р. З 1992 р. - асистент кафедри акушерства i гiнекологiї №2. В 1994 р. захистила кандидатську дисертацiю З 2004р. - доцент кафедри акушерства i гiнекологiї. Автор i спiвавтор 112 наукових праць. Виконує докторську дисертація на тему: «Менструальна функція у жінок з хронічними гепатитами».

З сiчня 2002 р на кафедрi працює. I.М. Маланчин. В 1994 р. захистила кандидатську дисертацiю З 1998 р. по 2002 р. працювала асистентом кафедри акушерства i гiнекологiї ФПО, а з 2003 р. - асистентом кафедри акушерства i гiнекологiї № 1 медичного факультету. Автор i спiвавтор 82 наукових праць, 4 методичних рекомендацiй, 2 iнформацiйних листiв. З 2003 р. працює над докторською дисертацією. З 2006 року -доцент кафедри, виконує обов’язки завуча кафедри, веде велику методичну роботу.

З 2002 р. кафедра акушерства і гінекології медичного факультету Тернопільського державного медичного університету була розділена на дві кафедри. Завідувачем кафедри акушерства і гінекології №1 став д.м.н., проф. С.В. Хміль, а завідувачем кафедрою акушерства і гінекології № 2 була обрана д.м.н., проф. Л.М. Маланчук.

В 2005 р. кафедри акушерства і гінекології № 1 та № 2 були об’єднані в одну і завідувачем якої був обраний д.м.н., проф. А.Ю. Франчук.

О.А. Франчук після закінчення вузу з 1995 р. по по 2001 р. навчався в магiстратурi та аспiрантурi. В 2001 р. захистив кандидатську дисертацiю на тему: " Iмунокорекцiя та ентеросорбцiя у комплекснiй терапiї пiєлонефритiв вагiтних". Вiнниця. - 2001. - 20 с., автор понад 40 наукових праць. З 2011 працює на посаді доцента кафедри.