Вас вітає кафедра акушерства та гінекології №1 !

Штат кафедри: 2 професора, 4 доцентів, 3 асистенти, 1 лаборант, 3 аспіранти

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Акушерство та гінекологія" (4, 5, 6 курс);

 • "Фізична терапія в акушерстві та гінекології";

 • "Екстрена акушерська і гінекологічна допомога";

 • "Планування сім'ї. Контрацепція. Перинатальна допомога. Репродукція людини." (дисципліна за вибором).

 • "Онкогінекологія. Гінекологія дітей та підлітків. Акушерство і гінекологія в тому числі гінекологія дітей та підлітків. Акушерство і гінекологія з оперативною гінекологією." (6 курс)

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

За спеціальностями:

 • "Медицина" (ІV, V, VI курс);

 • "Фізична терапія, ерготерапія" (II курс - магістри);

 • "Медсестринство" (ІІІ курс);

За формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.