На кафедрi навчаються студенти IV-VІ курсiв медичного факультету. Для навчального процесу за сучасними методиками повністю використовується матеріальна база Тернопільського обласного перинатального центру „Мати і дитина”, де концентрується вся складна акушерська та гінекологічна патологія міста та районів області. Всі викладачі кафедри мають великий практичний досвід у галузі охорони здоров’я матері і дитини і з задоволенням передають його студентам.

Щодня на практичних заняттях перші 4 академічні години студенти працюють біля ліжка пацієнтки, що дає можливість наблизити навчальний процес до практики.

При написанні студентами IV курсу навчальної академічної історії хвороби використовується створена на кафедрі і видана типографським шляхом "Стацiонарна карта гiнекологiчної хворої", яка повністю відтворює документ, який використовується в повсякденній практиці лікаря-гінеколога. Для полегшення підготовки студентів до здачі матрикулів та об’єктивного структурованого клінічного іспиту до кожного практичного заняття розроблені «Протоколи», що відображають основні питання тієї чи іншої теми. При написанні навчальної Історії пологів студентами V курсу медичного факультету використовуються протоколи МОЗ України щодо ведення фізіологічних пологів, що також наближає навчальний процес до практики.

Зав. кафедри, проф. Маланчук Л.М. проводить семінарську частину заняття зі студентами 6 курсу (2018 н.р.)

При виконанні практичної частини заняття студенти 4-6 курсів застосовують стандартні алгоритми комунікативних навичок з акушерства та гінекології при обстеженні вагітних, роділь, породіль, гінекологічних хворих, фізикальних методах обстеження, повідомленні результатів обстеження, плануванні і прогнозуванні результатів консервативного та оперативного лікування, повідомленні прогнозу лікування. Вміння застосовувати комунікативні навички оцінюється викладачем під час практичної частини заняття.

Підготовка до ліцензійного іспиту «Крок-2» проводиться шляхом щоденного розв’язання задач з банку «Крок-2» упродовж 30 хвилин. Студенти не лише вибирають правильні відповіді, а й обґрунтовують кожну відповідь, виходячи із змісту задачі. Крім того, наявні набори задач з «Кроку-2» для регулярногопроведення контролю. робіт. Це й дає відповідні результати: на цьому іспиті з дисципліни «Акушерство та гінекологія» наші студенти постійно займають одні з перших місць в Україні.

Зав. кафедри, проф. Маланчук Л.М. проводить Практичне заняття на фантомі із студентами 6 курсу (2018 н.р.)

Проф. Маланчук Л.М. проводить практичне заняття зі студентами 6 курсу в пологовій залі. (2017 р.)

З особливою цікавістю студенти слухають лекції зав. кафедри, проф. Л. М. Маланчук, яка завжди демонструє цікаві випадки з практики.

Велику методичну роботу проводять усі викладачі, а особливо - завуч доц. Маланчин І. М.

Завуч кафедри доц.. Маланчин І.М. приймає матрикули у студентів 5 курсу. (2017р.)

Доц. Кучма З.М. проводить заняття зі студентами біля ліжка вагітної (2018р.)

Доц. Франчук демонструє студентам 5к. обстеження вагітної (2017р.)

Доц. Кучма З.М. та ас. Краснянська Л.О. проводять підготовку до здачі ОСКІ у студентів 5к. (2018р.)

Взаємовідвідування занять широко використовується на кафедрі

Співробітники кафедри активно працюють над написанням навчальної літератури для студентів. Виданi пiдручники "Акушерство", "Гiнекологiя", "Медсестринство в акушерствi", "Медсестринство в гiнекологiї" для студентiв вищих навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї, "Гiнекологiя" для студентiв вищих навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитації. Опублiковано 52 статті з проблем навчально-методичної роботи.

Використання клінічних протоколів МОЗ України та інструменту ВООЗ для забезпечення безпечного материнства на практичних заняттях сприяє формуванню комунікативних навичок та алгоритму дії майбутнього лікаря при акушерській патології.