В умовах сучасної пандемії, виникла нагальна необхідність проводити заняття в режимі on-line. Сучасні технології забезпечують доставку інформації в ітерактивному режимі за доповикористання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від викладачів до студентів. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності.

У роботі кафедри проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що сввідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу.

Доцент Маланчин І. М.  разом із студентами 6 курсу оволодівають прийомами зовнішнього акушерського дослідження (2023 р.)

Удосконалення навичок в симуляційному центі під контролем викладача асистента Франчук У. Я. (2023 р.)

Блаженніший Святослав перебував з візитом у симуляційному центрі Тернопільського національного медичного університету (2023 р.)

Асистент Франчук У. Я. разом із студентами 5 курсу під час вивчення основних та додаткових розмірів тазу (2023 р.)

Професор Маланчук Л.М. розповідає студентам 5 курсу лекцію на тему: 

Невиношування вагітності (2022 р.)

Асистент Франчук У.Я. під час проведення практичного заняття із студентами 6 курсу (2022 р.)

ас. Мартинюк В.М. під час проведення on-line заняття із студентами 5 курсу (2020 р.)

проф. Маланчук Л.М. розповідає майбутнім лікарям про актуальність 

звичного невиношування (2020 р.)

На кафедрi навчаються студенти IV-VІ курсiв медичного факультету та магістри II-го курсу за спеціальністю "Фізична терапія, ерготерапія" . Для навчального процесу за сучасними методиками повністю використовується  матеріальна база КНП Тернопільського обласного перинатального центру „Мати і дитина”, де концентрується вся складна акушерська та гінекологічна патологія міста та районів області. Всі викладачі кафедри мають великий практичний досвід у галузі охорони здоров’я матері і дитини і з задоволенням  передають його студентам. 

Щодня на практичних заняттях перші 4 академічні години студенти працюють біля ліжка пацієнтки, що дає можливість  наблизити навчальний процес до практики. 

При написанні студентами IV курсу навчальної академічної історії хвороби використовується створена на кафедрі і видана типографським шляхом  "Стацiонарна карта гiнекологiчної хворої", яка повністю відтворює документ, який використовується в повсякденній практиці лікаря-гінеколога.  Для полегшення підготовки студентів до здачі матрикулів та об’єктивного структурованого клінічного іспиту до кожного   практичного заняття розроблені «Протоколи», що відображають основні питання тієї чи іншої теми. При написанні навчальної  Історії пологів студентами V курсу медичного факультету використовуються  протоколи МОЗ України  щодо ведення фізіологічних пологів, що також наближає навчальний процес до практики.

доц. Кучма З.М. демонструє студентам техніку накладання акушерських щипців (2019 р.)

При виконанні практичної частини заняття  студенти 4-6 курсів застосовують стандартні алгоритми комунікативних навичок з акушерства та гінекології при  обстеженні вагітних, роділь, породіль, гінекологічних хворих, фізикальних методах   обстеження,  повідомленні результатів обстеження, плануванні і прогнозуванні результатів консервативного та оперативного лікування, повідомленні прогнозу лікування. Вміння застосовувати комунікативні навички оцінюється викладачем під час   практичної частини заняття.

 

 Студент демонструє біомеханізм пологів при передньому виді потиличного передлежання  (2019 р.)

Підготовка до ліцензійного іспиту «Крок-2» проводиться шляхом щоденного розв’язання задач з банку «Крок-2» упродовж 30 хвилин. Студенти не лише вибирають правильні відповіді, а й обґрунтовують  кожну відповідь, виходячи із змісту задачі. Крім того, наявні набори задач з «Кроку-2» для регулярногопроведення контролю. робіт. Це й дає  відповідні результати: на цьому іспиті з дисципліни «Акушерство та гінекологія» наші студенти постійно займають одні з перших місць в  Україні. 

Студенти готуються до ліцензійного іспиту "Крок-2" (2019 р.)

З особливою цікавістю студенти слухають лекції зав. кафедри, проф. Л. М. Маланчук, яка завжди демонструє цікаві випадки з практики. Велику методичну роботу проводять усі викладачі, а особливо - завуч доц. Маланчин І. М.

Проф. Маланчук Л.М.  проводить практичне заняття зі студентами 6 курсу в пологовій залі. (2019 р.)

Завуч кафедри доц.. Маланчин І.М. приймає матрикули  у студентів 5 курсу. (2019р.)

На базі Симуляційного Центру викладачі кафедри проводять практичні заняття на фантомах з усіма студентами згідно робочої програми. Також на цій базі приймають ОСКІ у студентів V курсу медичного факультету і готують студентів VI курсу до здачі практичної частини державного іспиту з циклу "Акушерство та гінекологія" 


Доц. Кучма З.М. проводить заняття зі студентами біля ліжка вагітної (2018 р.)

Доц. Кучма З.М. та ас. Краснянська Л.О. проводять підготовку до здачі ОСКІ у студентів 5к. (2018р.)

 Співробітники кафедри активно працюють над написанням навчальної літератури для студентів. Виданi пiдручники "Акушерство", "Гiнекологiя", "Медсестринство в акушерствi", "Медсестринство в гiнекологiї" для студентiв вищих навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї, "Гiнекологiя" для студентiв вищих навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитації.  Опублiковано 52 статті з проблем навчально-методичної роботи.

Використання клінічних протоколів МОЗ України та інструменту ВООЗ для забезпечення безпечного материнства на практичних заняттях сприяє формуванню комунікативних навичок та алгоритму дії майбутнього лікаря при акушерській патології.

Взаємовідвідування занять широко використовується на кафедрі (2017р.)