Найбільш вагомими науковими досягненнями за останні роки кафедри акушерства і гінекології №1 є: новий спосіб лікування дисфункціональних маткових кровотеч з допомогою антигомотоксичних засобів, лікування плацентарної недостатності за допомогою озонотерапії, розроблені диференційовані програми лікування вагітних з субклінічним гіпотиреозом.

Розроблено та впроваджено в практику заходи профiлактики кровотеч у ранньому пiсляпологовому перiодi, новi схеми лiкування запальних захворювань внутрiшнiх жiночих статевих органiв за допомогою ентеросорбентiв, антиоксидантiв, антисептикiв та імуномодуляторiв.

На основі поглибленого комплексного дослідження системи імуногенезу, гомеостазу, мікробіоценозу, матково-плодово-плацентарного кровообігу визначено критерії ранньої діагностики прееклампсії, критерії прогнозування можливості розвитку даного ускладнення у вагітних з гіпертензивними розладами на тлі екстрагенітальної патології.

В клінічній лабораторіїї ТОКПЦ проводиться визначення маркерів вірусних гепатитів (2018р.)

Найбільш вагомими науковими досягненнями за останні роки кафедри акушерства і гінекології №1 є: новий спосіб лікування дисфункціональних маткових кровотеч з допомогою антигомотоксичних засобів, лікування плацентарної недостатності за допомогою озонотерапії, розроблені диференційовані програми лікування вагітних з субклінічним гіпотиреозом.

Розроблено та впроваджено в практику заходи профiлактики кровотеч у ранньому пiсляпологовому перiодi, новi схеми лiкування запальних захворювань внутрiшнiх жiночих статевих органiв за допомогою ентеросорбентiв, антиоксидантiв, антисептикiв та імуномодуляторiв.

На основі поглибленого комплексного дослідження системи імуногенезу, гомеостазу, мікробіоценозу, матково-плодово-плацентарного кровообігу визначено критерії ранньої діагностики прееклампсії, критерії прогнозування можливості розвитку даного ускладнення у вагітних з гіпертензивними розладами на тлі екстрагенітальної патології.

Доц. Лимар Л.Є. проводить визначення рівня статевих гормонів (2018р.)

Зав. клін. лабораторією Гавліч О.Є. допомагає кафедрі у проведенні клінічних досліджень (2018)

В клінічній лабораторії проводиться аналіз кольпоцитологічних досліджень (2018р.)

Розроблені нові способи лікування: спосіб лікування дисплазії шийки матки на тлі папіломавірусної інфекції із застосуванням радіохвильового методу за допомогою апарату «Сургитрон» та противірусних препаратів, метод лікування безпліддя ендокринного ґенезу, реабілітація хворих після лапароскопічного втручання при трубному неплідді.

В 2017 році захищена кандидатська дисертаціа на тему: «Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих з зовнішнім генітальним ендометріозом (клініко-експериментальне дослідження)» асистентом Краснянською Л.О. В 2016 році захищена кандидатська дисертація аспіранта Мартинюк В.М. на тему: «Сучасні підходи до лікування генітального ендометріозу у жінок репродуктивного віку з дисгормональними захворюваннями молочних залоз». В червні 2018 року пройшла апробацію кандидатська дисертація на тему:"Профілактика перинатальних ускладнень у жінок із синдромом втрати плода" заочним аспірантом Кривицькою Г.О. Виконується кандидатська дисертація пошукачем Венгер Г.М. «Підвищення ефективності програм допоміжних репродуктивних технологій в протоколах з антагоністами гонадотропін- рилізинг гормонів при передчасній лютеїнізації» та кандидатська дисертація пошукачем Колтун-Пономаренко Ю.Ю. «Прегравідарна підготовка пацієнток з «тонким» ендометрієм до програм допоміжних репродуктивних технологій», керівником яких є проф.Хміль С.В. . За матеріалами докторської дисертації доц. Лимар Л.Є. на тему: «Менструальна функція у жінок репродуктивного віку при хронічних гепатитах», обстежено 290 жінок, опубліковано 6 статей, 5 тез, зроблено 5 доповідей. Дисертаційна робота подається до апробації

Доц. Лимар Л.Є. проводить статистичну обробку даних біохімічних досліджень (2018р.)

В клін. лабораторії є можливість проводити дослідження на виявлення TORCH-інфекцій та інших ферментних білків.

В реєстр нововведень по НДР і дисертаційних роботах отримано 3 патенти на корисну модель: «Спосіб моделювання порушення функції статевих органів на тлі хронічного токсичного гепатиту»; «Спосіб ранньої діагностики генітального ендометріозу та доброякісних захворювань молочних залоз», «Спосіб імунокорекції в комплексному лікуванні хворих з зовнішнім генітальним ендометріозом».

За матеріалами НДР впродовж 2016-18 років працівниками кафедри опубліковано 35 статей та 31 тези. За 2018 рік в практичну охорону здоровя впроваджено 18 нововведень щодо лікування вагітних, роділь, породіль та гінекологічних хворих. Продовжується виконання НДР до кінця 2018 року.