Монографії, видані викладачами кафедри:

1. Л.М. Маланчук. Розділ З.12. Фактори реактиності організму жінок із гнійно-запальними процесами придатків матки. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи 1986-2011 / Тернопіль, "Укрмедкнига", 2011. – 726-748с.

2. Н.И. Жиляев, Н.А.Васильева, Н.Н.Жиляев, М.М. Савула, Л.М. Маланчук, А.В. Куценко Перинатальные инфекции. / Тернопіль, "Підручники та посібники", 2011

3. Л.М. Маланчук Вибір оптимальних методів лікування гінекологічних захворювань у жінок, які перебували під впливом малих доз радіації / Тернопіль, "Укрмедкнига", 2004. – 208с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

1. № 131153 Україна. Спосіб профілактики перинатальних ускладнень у жінок із синдромом втрати плода / Маланчук Л.М., Кривицька Г.О. - Бюл. № 1, 10.01.2019.

2. № 131094 Україна. Амніотом Кривицької / Маланчук Л.М., Кривицька Г.О. - Бюл. № 1, 10.01.2019.

3. № 106055 Україна. Спосіб імунокорекції в комплексному лікуванні хворих з зовнішнім генітальним ендометріозом/ Павлишин А.В., Маланчук Л.М., Краснянська. - Бюл. № 7, 11.04.2016.

4. №111571 Україна. Спосіб ранньої діагностики генітального ендометріозу та доброякісних захворювань молочних залоз / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М. - Бюл. № 21, 03.06.2016.

5. № 10648 Україна. Спосіб лікування внутрішнього генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз / Мартинюк В.М. - Бюл. № 8, 25.04.2016.