Монографії, видані викладачами кафедри:

1. Л.М. Маланчук. Розділ З.12. Фактори реактиності організму жінок із гнійно-запальними процесами придатків матки. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи 1986-2011 / Тернопіль, "Укрмедкнига", 2011. – 726-748с.

2. Н.И. Жиляев, Н.А.Васильева, Н.Н.Жиляев, М.М. Савула, Л.М. Маланчук, А.В. Куценко Перинатальные инфекции. / Тернопіль, "Підручники та посібники", 2011

3. Л.М. Маланчук Вибір оптимальних методів лікування гінекологічних захворювань у жінок, які перебували під впливом малих доз радіації / Тернопіль, "Укрмедкнига", 2004. – 208с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

1. Патент на корисну модель № 106055 , Україна. Спосіб імунокорекції в комплексному лікуванні хворих з зовнішнім генітальним ендометріозом/ Павлишин А.В., Маланчук Л.М., Краснянська Л.О. Опубл. 11.04.2016р. Бюл. № 7.

2. Патент на корисну модель № 111571, Україна. Спосіб ранньої діагностики генітального ендометріозу та доброякісних захворювань молочних залоз/ Л.М. Маланчук, В.М. Мартинюк. - № u 201606051; заявл. 03.06.2016; опубл. 10.11.2016. Бюл. № 21.

3. Патент на корисну модель № 10648, Україна. Спосіб лікування внутрішнього генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз/ В.М. Мартинюк. - № u 201510988; заявл. 09.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

4. Патент на корисну модель № 131094, Україна. Амніотом Кривицької. Зареєстровано 10.01.2019.

5. Патент на корисну модель 131153, Україна. Спосіб профілактики перинатальних ускладнень у жінок із синдромом втрати плода. Зареєстровано 10.01.2019.