Монографії, видані викладачами кафедри:

  • Фактори реактиності організму жінок із гнійно-запальними процесами придатків матки. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи 1986-2011 / за ред. Л.М. Маланчук. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – 22 с.

  • Перинатальные инфекции / [Н.И. Жиляев, Н.А.Васильева, Н.Н.Жиляев, М.М. Савула, Л.М. Маланчук, А.В. Куценко ]. - 2011. - Тернопіль: Підручники та посібники. - 320 с.

  • Вибір оптимальних методів лікування гінекологічних захворювань у жінок, які перебували під впливом малих доз радіації / за ред. Л.М. Маланчук. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 208 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Патент 131153 Україна. Спосіб профілактики перинатальних ускладнень у жінок із синдромом втрати плода / Л.М. Маланчук, Г.О. Кривицька - Бюл. № 1, 10. 01. 2019.

  • Патент 131094 Україна. Амніотом Кривицької / Л.М. Маланчук, Г.О. Кривицька - Бюл. № 1, 10.01.2019.

  • Патент 106055 Україна. Спосіб імунокорекції в комплексному лікуванні хворих з зовнішнім генітальним ендометріозом / А.В. Павлишин, Л.М. Маланчук, Л.О. Краснянська - Бюл. № 7, 11.04.2016.

  • Патент 111571 Україна. Спосіб ранньої діагностики генітального ендометріозу та доброякісних захворювань молочних залоз / Л.М. Маланчук, В.М. Мартинюк - Бюл. № 21, 03.06.2016.

  • Патент 10648 Україна. Спосіб лікування внутрішнього генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз / В.М. Мартинюк - Бюл. № 8, 25.04.2016.