На кафедрі акушерства та гінекології №1 в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання

СТЕЦЕВИЧ Марта-Марія Олегівна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ДОБРЯНСЬКА Вікторія Юріївна

заочною формою навчання:

ПІЦИК Інна Борисівна

ПІЦИК ІННА БОРИСІВНА

У 2017 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2017-2020 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: заочна

Тема дисертаційної роботи: "Профілактика патології шийки матки у жінок репродуктивного віку на фоні порушеного біоценозу піхви "

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Маланчук Л.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Маланчук Л.М, Піцик І.Б. Аналіз факторів ризику розвитку рецидиву ектопії шийки матки. XXVІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. - 2022. - ст.79.

 • Піцик І.Б. Оцінка ролі бактеріального вагінозу в розвитку патології шийки матки// «xxv міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених».-2021.-с.106-107.

 • L.M Malanchuk, M.O. Riabokon, A.S Malanchuk, S.S Riabokon, S.L Malanchuk, V.M Martyniuk, T.A Grabchak, I.B Pitsyk. «Relationship between pathological menstrual symptoms and the development of extragenital forms of local inflammation»Wiad Lek – 2021;74(1):64-67.

 • Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Маланчук С.Л., Благуляк Т.В., Грабчак Т.А., Піцик І.Б. Досвід впровадження дистанційного навчання на кафедрі акушерства та гінекології №1 // Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти».-2020.-с.169-170.

Участь у наукових форумах:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція«Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології»(всеукраїнська фахова школа семінар) (в онлайн режимі за допомогою системиMicrosoft Teams), м. Тернопіль, 13-14 листопада 2020 р.


ДОБРЯНСЬКА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

У 2016 році з відзнакою закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбчевського» МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа". З 2016-2019 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» на базі КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи:"Структурно-функціональні предиктори розвитку акушерських та перинатальних ускладнень, їх профілактика та лікування у вагітних із сполучнотканинною дисплазією серця "

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Маланчук Л.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Heryak, S., Petrenko, N., Dobrianska, V. Prevention of perinatal complications in pregnant women with chronic papillomavirus infection - стаття Scopus Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2020, 48(285), стр. 157-161

 • Humenna I. Ye., Heryak S. N., Dobryanska V. Y. Rational control of arterial pressure during labor in women with arterial hypertension. - стаття Scopus Ginekol Pol 2019; 91(4):122-130.

 • Добрянська В.Ю., Геряк С.М., Швед М.І. Предиктори екстрасистолічної аритмії та її лікування у вагітних із первинним пролапсом мітрального клапану – стаття Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 2.

 • Геряк С.М., Петренко Н. В., Добрянська В. Ю., Швед М. І. Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу. Лікарська справа. – 2016. - № 3-4 (1138). – С. 106-112.

 • Геряк С.М., Добрянська В.Ю. Петренко Н.В., Куценко І.В., Базян І.Г., Багній Н.І., Корда І.В. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних груп високого перинатального ризику за допомогою вітамінно-мінерального комплексу. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2 (38), 2016. – С.148-152.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Швед М.І. Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 37-45.

 • Добрянська В.Ю., Швед М.І., Геряк С.М. Клінічна ефективність тіворелю у комплексному лікуванні вагітних із шлуночковою екстрасистолією на фоні пролапсу мітрального тлапану. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 47-51.

 • Добрянська В.Ю., Геряк С.М., Куценко І.В., Корда І.В., Петренко Н.В., Хіночик В.М. Прогнозування ускладнень у вагітних груп високого перинатального ризику. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2-3 березня 2017 року. – 2017. – С. 36-38.

 • Добрянська В. Ю.,Геряк С. М. Аналіз рівня електролітів крові у вагітних із пролапсом мітрального клапана. Збірник наукових праць Львівського медичного форуму « Проблеми репродуктивного здоровя сімї». – Львів, 09-11 квітня 2019. – С.45-46.

Участь у наукових форумах:

 • Науково-практична конференція «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» - м. Тернопіль (27-28 лютого 2020 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоровʼя жінки» - м. Вінниця (7-8 травня 2020 року)

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія, репродуктологія: від науки до клінічної практики» - м. Київ (1-2 жовтня 2020 року)

 • «Екстрагенітальна патологія вагітних у запитаннях та відповідях». – (04 червня 2020 року)

 • Фахова тематична школа GYN. Онлайн-практикум сучасного акушер-гінеколога: «Секрети майстерності від авторитетів та її учнів». – м. Київ (16-17 травня 2020 року)

 • Майстер-клас кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім. П.Л. Шупика «Дивлячись очима сучасного акушер-гінеколога» - м. Київ (16-17 травня 2020 року)

 • Жінка ХХІ-столітя: Гормональний профіль щастя. Чи можливо це в умовах сучасності. (07 травня 2020 року)

 • Webinar Series: The prevention of preterm birth. (16 травня 2020 року)

 • IV Науково-практична конференція «Новітні технології в акушерстві, гінекології та перинатології». - м. Запоріжжя (08-09 жовтня 2020 року)

 • “26” EBCOG’s European Congress of Obstetrics and Gynecology”. - Paris, France (08-10 March 2018)

 • Науково-практична конференція «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики». - ТК «Буковель» (12-13 грудня 2019 року)

 • Пленум ААГУ та науково-практична конференція з міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні питання». - м. Київ 3-4 жовтня 2019 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства» - м. Тернопіль (4-5 квітня 2019 року).

СТЕЦЕВИЧ МАРТА-МАРІЯ ОЛЕГІВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбчевського МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа". З 2018-2021 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» на базі КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» ТОР.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: денна.

Тема дисертаційної роботи: "Оцінка порушень менструальної функції у пацієнток на прегравідарному етапі після перенесеного COVID-19 "

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Маланчук Л.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Маланчук Л.М, Стецевич М-М.О. Оцінка параметрів менструального циклу у жінок репродуктивного віку до та після перенесеного COVID-19. XXVІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ; 2022,квітень, № 2, р.3, ст.81-82

 • Маланчук Л.М, Стецевич М-М.О. Оцінка зв’язку між змінами параметрів менструального циклу та порушенням сну у постковідний період. ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ; 2022,червень; секція 4, ст. 72

 • Маланчук Л.М., Стецевич М-М.О., Маланчук С.Л. РОЛЬ ОЦІНКИ ГОРМОНУ СНУ У ПОРУШЕННЯХ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ; ЧЕТВЕРТИЙ НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я В СОЦІАЛЬНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ – ВИКЛИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 2022, 21-23 вересня ст. 26-27

Участь у наукових форумах:

 • Осіння фахова школа акушер-гінекологів та онкогінекологів професора Франчука А.Ю. "Вибрані питання гінекології та онкогінекології" - м. Тернопіль (15-18 листопада 2021 року).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів

Участь аспірнтів кафедри на міжнародних конгресах (2022 р.)

Участь аспірнтів кафедри на конференціях (2021 р.)