На кафедрі акушерства та гінекології №1 в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ФРАНЧУК Уляна Ярославівна

ГРАБЧАК Тетяна Леонідівна

ПІЦИК Інна Борисівна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ЧУДІЙОВИЧ Наталія Ярославівна

ДОБРЯНСЬКА Вікторія Юріївна

за заочною формою навчання:

ХМІЛЬ-ДОСВАЛЬД Анна Стефанівна

ПІДГАЙНА Ірина Ярославівна

ФРАНЧУК УЛЯНА ЯРОСЛАВІВНА

У 2014 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. Протягом 2014–2017 рр. проходила інтернатуру за фахом «акушерство та гінекологія» при«Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Гобачевського МОЗ України» та магістратуру при кафедрі акушерства тагінекології №1 «Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Гобачевського МОЗ України». Магістр медицини (2017).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Комплексна прегравідарна підготовка та особливості ведення вагітних з високим ризиком розвитку пізнього гестозу на тлі метаболічного синдрому».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Хміль С.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Хміль С.В., Франчук У.Я. Особливості перебігу вагітності у жінок групи високого ризику розвитку пізнього гестозу на тлі метаболічного синдрому (огляд літератури). Вісник наукових досліджень., Тернопіль, 2017. N 4.

 • Хміль С.В., Франчук У.Я., Корда І.В. Ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок із пізнім гестозом на тлі метаболічного синдрому. Вісник наукових досліджень. 2018. N 4.

 • Хміль С.В., Маланчук Л.М., Франчук У.Я. Преконцепційний відбір жінок групи високого ризику розвитку пізнього гестозу (огляд літератури). Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2019. N 2.

 • Франчук У.Я. Особливості визначення ступеня тяжкості прееклампсія на тлі метаболічного синдрому з використанням маркерів діагностики. ХХІV міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль,2020,с. 89.

 • Хміль С.В., Франчук У.Я., Франчук М.В. Оптимізація діагностики ступеня тяжкості прееклампсії на тлі метаболічного синдрому з оцінкою психосоматичного стану жінок. The 10th International scientific and practical conference "Topical issues of the development of modern science" (June 4-6, 2020) Publishing House "Accent", Sofia, Bulgaria. 2020. P. 766-775.

Участь у наукових форумах:

 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародної участю «Актуальні питання сучасного акушерства», м.Тернопіль, 4-5 квітня 2019 р.

 • Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково–практична конференція з міжнародною участю«Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні питання» - Київ, 3 – 4.10.2019р.

 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародної участю «Актуальні питання сучасного акушерства», м. Тернопіль, 4-5 квітня 2019 р.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція«Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології»(всеукраїнська фахова школа семінар) (в онлайн режимі за допомогою системиMicrosoft Teams), м. Тернопіль, 13-14 листопада 2020 р.

ГРАБЧАК ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

У 2017 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2017-2020 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: "Прогнозування передчасного розрмву плодових оболонок на основі вивчення морфо-функціональних аспектів провізорних органів плоду та поліморфізму генів "

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Маланчук Л.М.

Участь у наукових форумах:

 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародної участю «Актуальні питання сучасного акушерства», м. Тернопіль, 4-5 квітня 2019 р.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція«Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології»(всеукраїнська фахова школа семінар) (в онлайн режимі за допомогою системиMicrosoft Teams), м. Тернопіль, 13-14 листопада 2020 р.

ПІЦИК ІННА БОРИСІВНА

У 2017 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2017-2020 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: "Профілактика патології шийки матки у жінок репродуктивного віку на фоні порушеного біоценозу піхви "

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Маланчук Л.М.

Участь у наукових форумах:

 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародної участю «Актуальні питання сучасного акушерства», м. Тернопіль, 4-5 квітня 2019 р.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція«Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології»(всеукраїнська фахова школа семінар) (в онлайн режимі за допомогою системиMicrosoft Teams), м. Тернопіль, 13-14 листопада 2020 р.

ЧУДІЙОВИЧ НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

У 2016 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа". Протягом 2016-2019 рр. – проходила інтернатуру за спеціальністю акушерство та гінекологія на базі Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина». З 2019 р. – лікар акушер-гінеколог, репродуктолог у МЦ «Клініка професора С. Хміля».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Комплексний підхід до підготовки ендометрія та стану порожнини матки в програмах ДРТ у жінок із безпліддям та невдалими спробами ЕКЗ в анамнезі».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Хміль С.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • М. С. Хміль, С. В. Хміль, Н. Я. Чудійович, А. С. Хміль-Досвальд. Порівняльна характеристика протоколів стимуляції овуляції з використанням агоністів та антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів у програмах допоміжних репродуктивних технологій (огляд літератури). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. № 4. С. 90-96.

 • Чудійович Н. Я. Вплив лейоміоми матки на ефективність програм допоміжних репродуктивних технологій у жінок з безпліддям. - ХХІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 23-25 квітня, 2018 р.

 • М. С. Хміль, С. В. Хміль, Н. Я. Чудійович, А. С. Хміль-Досвальд, Л. М. Маланчук. Ефективність використання вітаміну d у комплексному лікуванні безпліддя у жінок із синдромом полікістозних яєчників. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. № 2. С. 103-110.

 • Хміль С. В. Хронічний ендометрит як один із факторів невдалих спроб імплантації ембріонів у програмах допоміжних репродуктивних технологій / С. В. Хміль, Н. Я. Чудійович // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – 2. – С. 111-117.

 • Хміль-Досвальд Анна. Переваги використання кородких протоколів з антагоністами гонадотропін-рилізинг гормонів для контрольованої оваріальної стимуляції суперовуляції в циклах ЕКЗ. Анна Хміль-Досвальд, Марія Хміль, Наталя Чудійович. - ХХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 15-17 квітня, 2019 р.

 • Софія Кротік. Комплексний підхід до лікування безпліддя у жінок з трубним фактором у протоколах екстракорпорального запліднення. Софія Кротік, Наталя Чудійович, Ольга Вихтюк. - ХХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 15-17 квітня, 2019

 • Чудійович Наталя. Сучасні підходи до ведення жінок з безпліддям на фоні лейоміоми матки в програмах допоміжних репродуктивних технологій. Наталя Чудійович, Ірина Підгайна. - ХХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 15-17 квітня, 2019

 • Khmil, S. V., Chudiiovych, N. Y., & Khmil-Dosvald, A. S. (2020). PRP-therapy of endometrium: the latest methods in the field of assisted reproductive technologies. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (1), 116-120.

Участь у наукових форумах:

 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародної участю «Актуальні питання сучасного акушерства», м.Тернопіль, 4-5 квітня 2019 р.

 • Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково–практична конференція з міжнародною участю«Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні питання» - Київ, 3 – 4.10.2019р.

 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародної участю «Актуальні питання сучасного акушерства», м. Тернопіль, 4-5 квітня 2019 р.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція«Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології»(всеукраїнська фахова школа семінар) (в онлайн режимі за допомогою системиMicrosoft Teams), м. Тернопіль, 13-14 листопада 2020 р.

ДОБРЯНСЬКА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

У 2016 році з відзнакою закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбчевського» МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа". З 2016-2019 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» на базі КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи:"Структурно-функціональні предиктори розвитку акушерських та перинатальних ускладнень, їх профілактика та лікування у вагітних із сполучнотканинною дисплазією серця "

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Маланчук Л.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Heryak, S., Petrenko, N., Dobrianska, V. Prevention of perinatal complications in pregnant women with chronic papillomavirus infection - стаття Scopus Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2020, 48(285), стр. 157-161

 • Humenna I. Ye., Heryak S. N., Dobryanska V. Y. Rational control of arterial pressure during labor in women with arterial hypertension. - стаття Scopus Ginekol Pol 2019; 91(4):122-130.

 • Добрянська В.Ю., Геряк С.М., Швед М.І. Предиктори екстрасистолічної аритмії та її лікування у вагітних із первинним пролапсом мітрального клапану – стаття Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 2.

 • Геряк С.М., Петренко Н. В., Добрянська В. Ю., Швед М. І. Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу. Лікарська справа. – 2016. - № 3-4 (1138). – С. 106-112.

 • Геряк С.М., Добрянська В.Ю. Петренко Н.В., Куценко І.В., Базян І.Г., Багній Н.І., Корда І.В. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних груп високого перинатального ризику за допомогою вітамінно-мінерального комплексу. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2 (38), 2016. – С.148-152.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Швед М.І. Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 37-45.

 • Добрянська В.Ю., Швед М.І., Геряк С.М. Клінічна ефективність тіворелю у комплексному лікуванні вагітних із шлуночковою екстрасистолією на фоні пролапсу мітрального тлапану. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 47-51.

 • Добрянська В.Ю., Геряк С.М., Куценко І.В., Корда І.В., Петренко Н.В., Хіночик В.М. Прогнозування ускладнень у вагітних груп високого перинатального ризику. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2-3 березня 2017 року. – 2017. – С. 36-38.

 • Добрянська В. Ю.,Геряк С. М. Аналіз рівня електролітів крові у вагітних із пролапсом мітрального клапана. Збірник наукових праць Львівського медичного форуму « Проблеми репродуктивного здоровя сімї». – Львів, 09-11 квітня 2019. – С.45-46.

Участь у наукових форумах:

 • Науково-практична конференція «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» - м. Тернопіль (27-28 лютого 2020 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоровʼя жінки» - м. Вінниця (7-8 травня 2020 року)

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія, репродуктологія: від науки до клінічної практики» - м. Київ (1-2 жовтня 2020 року)

 • «Екстрагенітальна патологія вагітних у запитаннях та відповідях». – (04 червня 2020 року)

 • Фахова тематична школа GYN. Онлайн-практикум сучасного акушер-гінеколога: «Секрети майстерності від авторитетів та її учнів». – м. Київ (16-17 травня 2020 року)

 • Майстер-клас кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім. П.Л. Шупика «Дивлячись очима сучасного акушер-гінеколога» - м. Київ (16-17 травня 2020 року)

 • Жінка ХХІ-столітя: Гормональний профіль щастя. Чи можливо це в умовах сучасності. (07 травня 2020 року)

 • Webinar Series: The prevention of preterm birth. (16 травня 2020 року)

 • IV Науково-практична конференція «Новітні технології в акушерстві, гінекології та перинатології». - м. Запоріжжя (08-09 жовтня 2020 року)

 • “26” EBCOG’s European Congress of Obstetrics and Gynecology”. - Paris, France (08-10 March 2018)

 • Науково-практична конференція «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики». - ТК «Буковель» (12-13 грудня 2019 року)

 • Пленум ААГУ та науково-практична конференція з міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні питання». - м. Київ 3-4 жовтня 2019 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства» - м. Тернопіль (4-5 квітня 2019 року).

ХМІЛЬ-ДОСВАЛЬД АННА СТЕФАНІВНА

У 2015 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа". Протягом 2015-2018 рр. – проходила інтернатуру за спеціальністю акушерство та гінекологія на базі Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина» та магістратуру при кафедрі акушерства тагінекології №1 «Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Гобачевського МОЗ України». Магістр медицини (2017).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи:"Порівняльна характеристика протоколів контрольованої стимуляції овуляції у пацієнток із синдромом полікістозних яєчників."

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Маланчук Л.М.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • М. С. Хміль, С. В. Хміль, Н. Я. Чудійович, А. С. Хміль-Досвальд. Порівняльна характеристика протоколів стимуляції овуляції з використанням агоністів та антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів у програмах допоміжних репродуктивних технологій (огляд літератури). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. № 4. С. 90-96.

 • М. С. Хміль, С. В. Хміль, Н. Я. Чудійович, А. С. Хміль-Досвальд, Л. М. Маланчук. Ефективність використання вітаміну d у комплексному лікуванні безпліддя у жінок із синдромом полікістозних яєчників. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. № 2. С. 103-110.

 • Хміль-Досвальд Анна. Переваги використання кородких протоколів з антагоністами гонадотропін-рилізинг гормонів для контрольованої оваріальної стимуляції суперовуляції в циклах ЕКЗ. Анна Хміль-Досвальд, Марія Хміль, Наталя Чудійович. - ХХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 15-17 квітня, 2019 р.

 • Khmil, S. V., Chudiiovych, N. Y., & Khmil-Dosvald, A. S. (2020). PRP-therapy of endometrium: the latest methods in the field of assisted reproductive technologies. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (1), 116-120.

Участь у наукових форумах:

 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародної участю «Актуальні питання сучасного акушерства», м.Тернопіль, 4-5 квітня 2019 р.

 • Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України та науково–практична конференція з міжнародною участю«Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні питання» - Київ, 3 – 4.10.2019р.

 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародної участю «Актуальні питання сучасного акушерства», м. Тернопіль, 4-5 квітня 2019 р.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція«Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології»(всеукраїнська фахова школа семінар) (в онлайн режимі за допомогою системиMicrosoft Teams), м. Тернопіль, 13-14 листопада 2020 р.

ПІДГАЙНА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА

У 2019 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа". Проходить інтернатуру за спеціальністю "Акушерство та гінекологія" на базі ННІ ФПО Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: « Морфо - функціональна оптимізація прегравідарної підготовки в протоколах допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з безпліддям на фоні ендометріозу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Хміль С.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Benefits of the use of Myo-inositol (FT 500Plus) in women with polycystic ovary syndrome undergoing in-vitro fertilization in antagonist protocols with agonist trigger to prevent the OHSS / M Khmil (UA) [1], S Khmil (UA) [2], R Mykula (UA) [3], A Khmil (UA) [4], I Pidhaina (UA) [5] // Gynecological endocrinology – The 18th World Congress (7 – 10 March 2018 Florence, Italy).

 • Перспективи використання інозитолу в жінок із синдромом полікістозних яєчників (огляд літератури) / Хміль М.С. 1,2, Хміль-Досвальд А.С. 1 , Хміль С.В.1,2, Підгайна І.Я.1 // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. № 4 (78). – C. 82 – 89.)

Участь у наукових форумах:

 • Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародної участю «Актуальні питання сучасного акушерства», м. Тернопіль, 4-5 квітня 2019 р.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція«Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології»(всеукраїнська фахова школа семінар) (в онлайн режимі за допомогою системиMicrosoft Teams), м. Тернопіль, 13-14 листопада 2020 р.


Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів