На кафедрі акушерства та гінекології №1 в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання

СТЕЦЕВИЧ  Марта-Марія Олегівна

СТЕЦЕВИЧ МАРТА-МАРІЯ ОЛЕГІВНА

У 2018 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбчевського МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа". З 2018-2021 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському  державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» на базі КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» ТОР.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: денна.

Тема дисертаційної роботи: "Оцінка порушень менструальної функції у пацієнток на прегравідарному етапі після перенесеного COVID-19 "

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Маланчук Л.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах:

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів 

Участь аспірнтів кафедри на міжнародних конгресах (2022 р.)

Участь аспірнтів кафедри на конференціях (2021 р.)