Студентський науковий гурток на кафедрі функціонує впродовж усіх років, починаючи від заснування кафедри і традиційно розвиває науковий потенціал, готує студентів до вміння творчо підходити до різних проблем в акушерстві та гінекології, вникати в патогенез патологічного процесу та шукати шляхи оптимального вирішення цих проблем.


Молоді науковці кафедри (2020 р.)

Щороку в гуртку з акушерства та гінекології займаються кілька десятків студентів різних курсів. Членами наукового гуртка кафедри у 2018-2020 н.р. є 36 студентів 4-6 курсів. Варто відзначити, що інтерес до наших дисциплін є у студентів молодших курсів, які ще не вивчали акушерство та гінекологію, але хочуть займатися у гуртку. Для цих студентів розроблена спеціальна індивідуальна програма вивчення дисциплін для кращого розуміння і засвоєння матеріалу. Гурток працює за планом роботи, затвердженим на засіданні кафедри. Засідання гуртка проводяться в останню середу місяця, нерідко, за просьбою гуртківців, двічі на місяць. Крім цього, студенти мають змогу відвідувати чергування працівників кафедри в пологових залах та відділеннях перинатального центру з метою освоєння та удосконалення практичних навичок. На засіданнях гуртка висвітлюються особливості перебігу тієї чи іншої патології з розбором конкретних випадків та мультимедійним забезпеченням, яке готують самі гуртківці під керівництвом наставника. Практично всі гуртківці виконують науково-дослідні роботи під керівництвом працівників кафедри. Результати виконаних робіт презентуються на наукових форумах та публікуються в періодичних виданнях. Гуртківці щороку беруть участь в роботі Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, де отримують призові місця.

Гуртківці брали участь в роботі Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених. 9 робіт були представлені на секції «Акушерство та гінекологія»; 4 роботи гуртківців були відзначені дипломами 1 та 2 ступенів. Кулініч І.М. брала участь в стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука та стала стипендіатом цієї програми.


ХХІІI Міжнародний Конгрес студентів та молодих вчених (2019р.)

Гуртківці, які отримали призові місця на ХХІІ Міжнародному Конгресі студентів та молодих вчених (2018р.)

Засідання студентського наукового гуртка на кафедрі акушерства та гінекології № 1проводиться кожної останньої середи місяця (за потребою – частіше). Кожен студент виконує НДР, результати якої публікуються в матеріалах вітчизняних та закордонних наукових форумів. На засіданнях гуртка проводиться розбір цікавих клінічних випадків, поглиблено розглядаються окремі розділи акушерства та гінекології. Виконання НДР здійснюється під керівництвом викладачів кафедри. Переможці І туру Всеураїнської олімпіади з акушерства та гінекології беруть участь в ІІ турі олімпіади. 2018р. ІІ місце посіла студентка Кулініч Ірина а в 2019р. ІІІ місце посіла Рябоконь Марія.

Всеукраїнська студентська олімпіада з акушерства та гінекології в Івано-Франківську (2019р.)

Переможниця всеукраїнської студентської олімпіади з акушерства та гінекології ст.V к. Рябоконь М., зав.каф. Маланчук Л.М. (2019р.)

Всі студенти працюють за програмою: Студентська наука і профорієнтаційне навчання. На 2019/20 н.р. заплановано 11 науково-дослідних робіт студентів. Результати досліджень презентуються на засіданнях гуртка і будуть представлені до друку та участі в роботі наукових конгресів та конференцій.

Студенти-гуртківці І.М. Кулініч та Т.О. Мариняк брали участь у Всеукраїнській олімпіаді з акушерства та гінекології. І.М. Кулініч посіла 2 місце, Т.О. Мариняк отримала диплом за найкраще виконання практичних навичок.

Член гуртка Мариняк Тетяна на Всеукраїнській олімпіаді з акушерства та гінекології здобула диплом за найкраще надання невідкладної допомоги (2018р.)

Староста гуртка Ірина Кулініч здобула 2 місце на Всеукраїнській оллімпіаді з акушерства та гінекології, яка проходила в Івано-Франківському Національному медичному університеті (2018р.)

З 22 по 24 червня 2018 року фонд Віктора Пінчука проводив у м. Києві 11-й Щорічний молодіжний форум стипендіальних програм "Завтра.UA" та "Всесвітні студії" на тему "Трансформуючи Укріїну: кревтивність, мережі, інновації". Староста наукового гуртка Ірина Кулініч брала участь у даному проєкті і стала переможцем.

Ірина Кулініч на 11-ому Щорічному молодіжному форумі, м. Київ (2018р.)

Диплом переможця конкурсу стипендіальних програм Ірини Кулініч (2018р.)

ЗДОБУТКИ ГУРТКІВЦІВ

Останні публікації наукових робіт гуртківців:

  • Іванків В.Я. 5 к.,6 гр. ( н.к.: доц.Маланчин І.М., доц. Ткачук Н.І. ) «Особливості мікробіоти піхви та шкіри молочних залоз у вагітних із прееклампсією» Матеріали XXII міжнародного конгресу студентів та молодих вчених

  • Кулініч І.М. 5 к.,6 гр. ( н.к.: доц. Лимар Л.Є. ) «Консервативне лікування міоми матки та можливість реалізації репродуктивної функції» Збірник наукових праць всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції

  • Кулініч І.М. 5 к.,6 гр. ( н.к.: доц. Лимар Л.Є. ) «Спосіб лікування міоми матки зі збереженням репродуктивної функції » Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука

  • Марценюк І.І., Турчак М.В. 5 к.,26 гр. та 5 к.,16 гр. ( н.к.: доц. Кучма З.М. ) «Кардіоваскулярні порушення при міомі матки» Матеріали XXII міжнародного конгресу студентів та молодих вчених

  • Пиндиківська С.Р., Бойко М.Є., Вознюк Л.М. 4 к.,15 гр. ( н.к.: доц. Лимар Л.Є. ) «Порівняльна характеристика "тріади спортсменки" в залежності від виду спорту в студентів ТДМУ, ТНПУ, КПНУ, КПККМ» Матеріали XXII міжнародного конгресу студентів та молодих вчених

  • Пиндиківська С.Р., Бойко М.Є., Вознюк Л.М. 4 к.,15 гр. ( н.к.: доц. Лимар Л.Є. ) «Патологія менструальної функції у жінок репродуктивного віку асоційована із захворюваннями щитоподібної залози» Матеріали XXII міжнародного конгресу студентів та молодих вчених

  • Робкалюк А.М., Мариняк Т.О., Клопотюк Т.В. 6к.,17 гр. ( н.к.: доц. Лимар Л.Є. ) «Порушення менструальної функції у жінок з цукровим діабетом та їх корекція» Матеріали XXII міжнародного конгресу студентів та молодих вчених

  • Кулініч І.М., Боднар О.О., Опришко М.-О. Ю. 5 к.,6 гр. ( н.к.: доц. Лимар Л.Є. ) «Розвиток патологій шийки матки при дисгормональних порушеннях» Матеріали XXII міжнародного конгресу студентів та молодих вчених

  • Боднар О.О., Опришко М.-О. Ю. 5 к.,6 гр. ( н.к.: доц. Лимар Л.Є. ) «Вплив раннього статевого життя на розвиток шийки матки» Матеріали XXII міжнародного конгресу студентів та молодих вчених

Куратором гуртка впродовж багатьох років є доцент Лимар Любов Євгенівна.