ХМІЛЬ СТЕФАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Закiнчив Тюменський медичний iнститут в 1984 році, продовжив навчання в клiнiчній ординатурі та аспiрантурі.

Після захисту кандидатської дисертацiї з 1990 р. працював асистентом кафедри акушерства i гiнекологiї ТДМІ.

З 1993 р. - доцентом кафедри акушерства i гiнекологiї медичного факультету ТДМА.

У 1994 р. захистив докторську дисертацiю.

З 1995 р. - обраний профессором кафедри.

З 1997 р. по 2005 р. був завiдувачем кафедри акушерства i гiнекологiї медичного факультету.

З 2005 року- професор кафедри акушерства i гiнекологiї №1 медичного факультету.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

Репродуктологія

Лікування безпліддя

Автор понад 200 наукових праць, 22 винаходiв. Пiдготував 8 кандидатiв мед. наук , 1 доктора мед. наук. За редакцiєю професора С.В. Хмiля вийшло 11 пiдручникiв для студентiв вищих медичних навчальних закладiв I-II та III-IY рiвнiв акредитації. Основнi науковi напрямки - застосування лазерiв в акушерствi та гiнекологiї, репродуктивна медицина, остеопороз, менопауза.