Наукові публікації професора С.В. Хміля

   • Франчук У.Я., Хміль С.В., Маланчук Л.М., Маланчин І.М. Оптимізація ранніх маркерів діагностики прееклампсії на тлі метаболічного синдрому. Вісник Вінницького національного медичного університету, 2022.№1 (26). С. 49-52.

   • Франчук У.Я., Хміль С.В., Маланчук Л.М. Особливості змін ліпідного профілю та системи гемостазу в жінок із помірною прееклампсією на тлі метаболічного синдрому.Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2022. №1. С. 167-172.

   • Franchuk, Ulyana, S. Khmil, Yu. Orel, M. Franchuk, and L. Malanchuk. 2022. “Histological Analysis of the Placenta in Patients With Preeclampsia, Taking into Account the Proposed Treatment”. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases 29 (2), 207-13.

   • Хміль С.В. Характеристика параметрів фолікулогенезу в жінок із безпліддям на фоні лейоміоми матки у програмах допоміжних репродуктивних технологій // Вісник медичних і біологічних досліджень.-2021.-№1.-С.100-106.

   • Хміль С.В. Фрагментація ДНК сперматозоїдів: причини, механізм, вплив на настання та виношування вагітності // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2021.С -173-178.

   • Khmil S.V. Franchuk U.Ya. Оптимізація діагностики ступеня тяжкості прееклампсії на тлі метаболічного синдрому з оцінкою психосоматичного стану жінок // PublishingHouse «Accent», Sofia, Bulgaria.-2020. рр.766-775.

   • Khmil S.V. Features of the women hormonal background with endometriosis-associated infertility //Journal of Education, Health and Sport 10 (9) .-2020.-рр.1050-1058.

   • Хміль С.В. Ефективність використання вітаміну d у комплексному лікуванні безпліддя у жінок із синдромом полікістозних яєчників // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2019.-ст.143-148.

   • Хміль С.В. Оцінка ефективності контрольованої оваріальної стимуляції за довгим протоколом у жінок із безпліддям на фоні синдрому полікістозних яєчників. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2019.-ст.103-110.

   • Хміль С. В. Ефективність застосування прегравідарної підготовки у пацієнток із синдромом полікістозних яєчників в програмах допоміжних репродуктивних технологій при застосуванні протоколів контрольованої оваріальної стимуляції з антагоністами та тригером агоністом / С. В. Хміль, М. С. Хміль // Вісник наукових досліджень. - 2018. - 4. - С. 73-76.

   • Хміль С. В. Особливості перебігу вагітності у жінок групи високого ризику розвитку пізнього гестозу на тлі метаболічного синдрому (огляд літератури) / С. В. Хміль, У. Я. Франчук // Вісник наукових досліджень. - 2018. - 4. - С. 16-19.

   • Хміль С. В. Оптимізація комплексної прегравідарної підготовки та протоколів контрольованої стимуляції овуляції в пацієнток із синдромом полікістозних яєчників у програмах допоміжних репродуктивних технологій / С. В. Хміль, М. С. Хміль // Вісник наукових досліджень. - 2018. - 4. - С. 108-113.

   • Хміль С. В. Ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок із пізнім гестозом на тлі метаболічного синдрому / С. В. Хміль, У. Я. Франчук, І. В. Корда // Вісник наукових досліджень. - 2018. - 4, - С. 94-97.

   • Хміль С. В. Комплексна терапія у жінок з ендометріозасоційованим безпліддям у програмах допоміжних репродуктивних технологій / С. В. Хміль, І. І. Кулик, Р. П. Микула // Вісник наукових досліджень. - 2018. - 4. - С. 103-107.

   • Khmil, S. V., Korda, I. V., Mykula, R. P., & Khmil, M. S. (2018). Вік пацієнток як один із факторів ризику невдалих спроб у циклах екстракорпорального запліднення» (аналітичний огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2018. - 4. - С. 110-115.

   • С. В. Хміль, Ю. Б. Дроздовська, М. С. Хміль, Н. Я. Чудійович. Ефективність гістерорезектоскопії у жінок з безпліддям на фоні лейоміоми матки в програмах допоміжних репродуктивних технологій // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2018. - 4. - С. 51-55.

   • М. С. Хміль, С. В. Хміль, Н. Я. Чудійович, А. С. Хміль- Досвальд. Порівняльна характеристика протоколів стимуляції овуляції з використанням агоністів та антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів у програмах допоміжних репродуктивних технологій (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2018. - 4. - С. 90-96.

   • Хміль С. В. Антиоксидантна терапія у жінок з безпліддям на фоні ендометріозу / С. В. Хміль, І. І. Кулик, Р. П. Микула // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2018. - 3. - С. 56-63.

   • С. В. Хміль, І. В. Корда, Ю. Б. Дроздовська, М. С. Хміль, Н. Я. Чудійович. Лейоміома матки і безпліддя (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2018. - 4. - С. 97-103.

   • М. С. Хміль, А. С. Хміль-Досвальд, С. В. Хміль, І. Я. Підгайна. Перспективи використання інозитолу у жінок з синдромом полікістозних яєчників (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2018. - 4. - С. 82-89.

   • С. В. Хміль,І. В. Корда, А. С. Хміль. Комплексне лікування дисплазії шийки матки та піхви на тлі папіломавірусної інфекції // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015. – 1. С. - 185-192.

   • С. В. Хміль, І. В. Корда, А. С. Хміль. Проблеми фертильності у жінок старшого репродуктивного віку (огляд літератури) // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015. – 2. - С. 108-111.