Наукові публікації доц. Кучми З.М.

1. Використання сценаріїв з елементами клінічної фармакології при вивченні окремих тем з акушерства та гінекології / Маланчук Л.М., Кучма З.М., Маланчин І.М., Мартинюк В.М., Краснянська Л.О., Маланчук С.Л. // Медична освіта. - 2018. - № 4. - С. 64-66.

2. Deletion polymorphisms genes of detoxification system and immunodependent mechanisms in the development of endometriosis / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Кривицька Г.О. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2018. - С. 10-14.

3. Перспективний менеджмент в лечении генитального эндометриоза у женщин с полиморфизмом генов GSTT1 и GSTM1 / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Краснянська Л.О. // Georgian Medical News. - 2017. - № 11 (272). - С. 33-37. Scopus.

4. Коротка шийка матки- предиктор передчасних пологів / Маланчук Л.М., Маланчин І. М., Маланчук С. Л., Кучма З.М. // З доровье женщины. – 2016. - №1(107). - С. 24-26.

5. Синдром втрати плода – сучасні підходи у лікуванні / Кучма З.М. Маланчук Л.М., Маланчук С. Л. // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2015. - № 9 (95). - С. 2- 4.