ЛИМАР ЛЮБОВ ЄВГЕНІВНА

Лимар Любов Євгенівна в 1983 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут. 

В 1990р. поступила в клінічну ординатуру  кафедри акушерства та гінекології ТДМІ, яку закінчила в 1992 р. 

З 1992р. асистент кафедри акушерства та гінекології.

В 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Використання внутрішньовенного лазерного опромінення крові з метою профілактики гнійно-септичних ускладнень після операції кесаревого розтину у жінок з факторами ризику».

З 1998р. по 2002 асистент кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти.

З 2002р. асистент кафедри акушерства та гінекології №1.

В 2005р. доцент кафедри акушерства та гінекології №1.

Є автором і співавтором близько 140 навчально-методичних і наукових публікацій, 1 патенту на корисну модель. 

Наукові інтереси: вивчення гормональних порушень у жінок на тлі екстрагенітальної патології та їх вплив на репродуктивну функцію.

Завершує виконання докторської дисертації, яка присвячена вивченню менструальної функції у жінок з хронічними гепатитами.