Наукові публікації доц. Лимар Л.Є.

 1. Фактори та наслідки розвитку професійного стресу медичного персоналу онкологічного відділення // Медсестринство.-2020.-ст.9-11.

 2. Рівень кальцію і вітаміну D у жінок із порушеннями менструальної функції на тлі хронічних гепатитів та його корекція / Маланчин І.М. // Актуальні питання педіатрії, акушеерства та гінекології, Тернопіль.-2019.-№2.-ст.39-42.

 3. Хондропротекція у жінок, які страждають гонартрозами на тлі гіпофункції яєчників / Лимар Л.Є. // Збірник наукових праць LXII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль. – 2019. – С. 49-50

 4. Прегравідарна підготовка жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів (ХГ)-запорука успішної реалізації репродуктивної функції / Лимар Л.Є., Вдовиченко Ю.П., Маланчин І.М., Лимар Н.А. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2018. - С. 112-115.

 5. Ранні наслідки перенесеної прееклампсії при герпетичному інфікуванні жінки / Маланчин І.М., Лимар Л.Є., Коптюх В.І. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 165-170

 6. Рівень гамма-глутаматтрансферази у жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних гепатитів, як маркер диференціації гкепатиту / Лимар Л.Є., Маланчук Л.М., Маланчин І.М. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. – 2017. – С. 156-161.

 7. Прегравідарна підготовка жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів – запорука мінімізації перинатальних ризиків / Лимар Л.Є., Лимар Н.А. // Вісник наукових досліджень. -2016. - № 2. - С. 60-62.

 8. Деякі аспекти патогенезу розладів менструальної функції при хронічних гепатитах (ХГ) / Лимар Н.А. Лимар Л. Є. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -2015. - №1. – С. 145-148.

 9. Ефективність реабілітації жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) залежно від ступеню ураження печінки / Лимар Л. Є. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - №2. - С. 163-166.

 10. Ступінь крововтрати у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) та їх корекція / Лимар Л. Є. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - №1. - С. 165-168.

 11. Роль імунного захисту у жінок з лейоміомою матки на тлі хронічних гепатитів / Маланчук Л.М., Вдовиченко Ю.П., Лимар Л. Є.Лимар Н.А., Маланчин І.М. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2014. - С. 221 - 223

 12. Олігоменорея на тлі хронічних гепатитів: оптимізація діагностики і лікування / Лимар Л. Є. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2014. - №1. - С. 60-62.

 13. Сучасні підходи до прегравідарної підготовки жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних захворювань травної системи / Лимар Л. Є. // Медична хімія. - 2014. - №2. - С. 31-35.

 14. Показники фібромаксу у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами репродуктивного віку на тлі хронічних вірусних гепатитів (ХВГ) / Лимар Л. Є. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - №2. - С. 168-171.

 15. Репродуктивна функція у жінок з порушеннями менструальної функції(ПМФ) на тлі хронічних захворювань гепатобіліарної системи (ХЗГБС) / Вдовиченко Ю.П., Лимар Л.Є., Лимар Н.А., Маланчук Л.М., Маланчин І.М. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2013. - С. 226 - 229.

 16. Деякі показники пероксидації ліпідів у жінок з порушеннями менструальної функції(ПМФ) на тлі хронічних вірусних гепатитів (ХВГ) / Лимар Л.Є. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - №1. - С. 131-134.

 17. Особливості ферментативної та білковоутворюючої функції печінки за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту в статевозрілих самок білих щурів та їх вплив на репродукцію / Лимар Л.Є. // Медична і клінічна хімія. - №1. - С. 88-92.

 18. Показники фібромаксу як прогностичний фактор порушення менструальної функції у жінок з хронічними гепатитами / Лимар Л.Є. // Вісник наукових досліджень. - 2013. - №4. - С. 60-62.

 19. В плив гормональної терапії на показники функції печінки у жінок з дисфункціональними матковими крово­течами репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів / Лимар Л.Є.// Вісник наукових досліджень. - 2013. - №2. - С. 66-67.

 20. Деякі аспекти патогенезу дисфункціональних маткових кровотеч(ДМК) у жінок фертильного віку на тлі хронічних захворювань гепато-біліарної системи (ХЗГБС) / Лимар Л.Є., Ю.П.Вдовиченко, Л.М. Маланчук, Л.Є. Лимар , Н.А. Лимар, І.М. Маланчин // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Київ : «Поліграф плюс». - 2012. – С. 262-265.

 21. Особливості патогенезу гіпоменструального синдрому при хронічних рецидивуючих гепатитах (ХРГ) / Лимар Л. Є. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - №2. – С. 130-133.

 22. Особливості патогенезу та корекція дисфункціональних маткових кровотеч (ДМК) дітородного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) / Лимар Л. Є. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - №1.– С. 152-155.

 23. Комплексна гемостатична терапія рецидивних ДМК у жінок репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів / Лимар Л. Є. // Медична хімія. – 2011. - №4. – С. 82-84.

 24. Особливості прегравідарної підготовки жінок з порушеннями менструальної функції (ПМФ) на тлі хронічних захворювань гепато-біліарної системи (ХЗГБС) / Лимар Л. Є. // Вісник наукових досліджень. - 2011. - №2. - С. 99-102.

 25. Деякі аспекти патогенезу розладів менструальної функції при хронічних гепатитах / Маланчук Л.М., Лимар Л. Є., Лимар Н.А. // Репродуктивна ендокринологія. Київ. - 2011. - № 2. – С. 21-34.

 26. Комплексний підхід до лікування дисменореї у жінок з хронічними захворюваннями гепато-біліарної системи (ХЗГБС) / Вдовиченко Ю.П., Маланчук Л.М.,Лимар Л. Є., Лимар Н.А., Кучма З.М. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Київ «Інтермед». -2011. – С. 525-528.