Наукові публікації доц. Лимар Л.Є.

1. Хондропротекція у жінок, які страждають гонартрозами на тлі гіпофункції яєчників / Лимар Л.Є. // Збірник наукових праць LXII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль. – 2019. – С. 49-50

2. Прегравідарна підготовка жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів (ХГ)-запорука успішної реалізації репродуктивної функції / Лимар Л.Є., Вдовиченко Ю.П., Маланчин І.М., Лимар Н.А. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2018. - С. 112-115.

3. Ранні наслідки перенесеної прееклампсії при герпетичному інфікуванні жінки / Маланчин І.М., Лимар Л.Є., Коптюх В.І. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 165-170

4. Рівень гамма-глутаматтрансферази у жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних гепатитів, як маркер диференціації гкепатиту / Лимар Л.Є., Маланчук Л.М., Маланчин І.М. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. – 2017. – С. 156-161.

5. Прегравідарна підготовка жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів – запорука мінімізації перинатальних ризиків / Лимар Л.Є., Лимар Н.А. // Вісник наукових досліджень. -2016. - № 2. - С. 60-62.

6. Деякі аспекти патогенезу розладів менструальної функції при хронічних гепатитах (ХГ) / Лимар Н.А. Лимар Л. Є. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -2015. - №1. – С. 145-148.

7. Ефективність реабілітації жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) залежно від ступеню ураження печінки / Лимар Л. Є. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - №2. - С. 163-166.

8. Ступінь крововтрати у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами (ДМК) репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) та їх корекція / Лимар Л. Є. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - №1. - С. 165-168.

9. Роль імунного захисту у жінок з лейоміомою матки на тлі хронічних гепатитів / Маланчук Л.М., Вдовиченко Ю.П., Лимар Л. Є.Лимар Н.А., Маланчин І.М. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2014. - С. 221 - 223

10. Олігоменорея на тлі хронічних гепатитів: оптимізація діагностики і лікування / Лимар Л. Є. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2014. - №1. - С. 60-62.

11. Сучасні підходи до прегравідарної підготовки жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних захворювань травної системи / Лимар Л. Є. // Медична хімія. - 2014. - №2. - С. 31-35.

12. Показники фібромаксу у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами репродуктивного віку на тлі хронічних вірусних гепатитів (ХВГ) / Лимар Л. Є. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - №2. - С. 168-171.

13.Репродуктивна функція у жінок з порушеннями менструальної функції(ПМФ) на тлі хронічних захворювань гепатобіліарної системи (ХЗГБС) / Вдовиченко Ю.П., Лимар Л.Є., Лимар Н.А., Маланчук Л.М., Маланчин І.М. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2013. - С. 226 - 229.

14. Деякі показники пероксидації ліпідів у жінок з порушеннями менструальної функції(ПМФ) на тлі хронічних вірусних гепатитів (ХВГ) / Лимар Л.Є. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - №1. - С. 131-134.

15. Особливості ферментативної та білковоутворюючої функції печінки за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту в статевозрілих самок білих щурів та їх вплив на репродукцію / Лимар Л.Є. // Медична і клінічна хімія. - №1. - С. 88-92.

16. Показники фібромаксу як прогностичний фактор порушення менструальної функції у жінок з хронічними гепатитами / Лимар Л.Є. // Вісник наукових досліджень. - 2013. - №4. - С. 60-62.

17. В плив гормональної терапії на показники функції печінки у жінок з дисфункціональними матковими крово­течами репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів / Лимар Л.Є.// Вісник наукових досліджень. - 2013. - №2. - С. 66-67.

18. Деякі аспекти патогенезу дисфункціональних маткових кровотеч(ДМК) у жінок фертильного віку на тлі хронічних захворювань гепато-біліарної системи (ХЗГБС) / Лимар Л.Є., Ю.П.Вдовиченко, Л.М. Маланчук, Л.Є. Лимар , Н.А. Лимар, І.М. Маланчин // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Київ : «Поліграф плюс». - 2012. – С. 262-265.

19. Особливості патогенезу гіпоменструального синдрому при хронічних рецидивуючих гепатитах (ХРГ) / Лимар Л. Є. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - №2. – С. 130-133.

20. Особливості патогенезу та корекція дисфункціональних маткових кровотеч (ДМК) дітородного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) / Лимар Л. Є. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - №1.– С. 152-155.

21. Комплексна гемостатична терапія рецидивних ДМК у жінок репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів / Лимар Л. Є. // Медична хімія. – 2011. - №4. – С. 82-84.

22. Особливості прегравідарної підготовки жінок з порушеннями менструальної функції (ПМФ) на тлі хронічних захворювань гепато-біліарної системи (ХЗГБС) / Лимар Л. Є. // Вісник наукових досліджень. - 2011. - №2. - С. 99-102.

23. Деякі аспекти патогенезу розладів менструальної функції при хронічних гепатитах / Маланчук Л.М., Лимар Л. Є., Лимар Н.А. // Репродуктивна ендокринологія. Київ. - 2011. - № 2. – С. 21-34.

24. Комплексний підхід до лікування дисменореї у жінок з хронічними захворюваннями гепато-біліарної системи (ХЗГБС) / Вдовиченко Ю.П., Маланчук Л.М.,Лимар Л. Є., Лимар Н.А., Кучма З.М. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Київ «Інтермед». -2011. – С. 525-528.