МАЛАНЧУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Маланчук Лариса Михайлівна з відзнакою закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 1991 році і продовжила навчання в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства та гінекології ТДМІ.

В 1993 року поступила в аспірантуру на кафедру акушерства та гінекології медичного факультету.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гіпоплазія плацент – маркер вад розвитку плода».

З 1995 року працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології.

З 1997 року - доцент кафедри акушерства та гінекології.

Тема захищеної докторської дисертації (1998р.) була присвячена профілактиці і лікуванню хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів в умовах дії малих доз радіації.

Обрана на посаду професора у 1999 році, а з 2002 року очолила кафедру акушерства та гінекології №2.

У 2006 року після реформування кафедри обрана завідувачем кафедри акушерства та гінекології №1.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: проблеми збереження репродуктивного здоров’я жінки.

Один з напрямків роботи – вивчення впливу екстрагенітальної патології на збереження генеративної функції жінки. Впровадження в практичну діяльність закладів охорони здоров’я результатів дослідження дозволяє суттєво впливати на показники материнської та перинатальної захворюваності.

Є автором і співавтором близько 300 навчально-методичних і наукових публікацій, 3 монографій, 5 патентів на корисну модель, 3 посібників.

Є науковим керівником 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук.