МАЛАНЧУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Маланчук Лариса Михайлівна з відзнакою закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 1991 році і продовжила навчання в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства та гінекології ТДМІ.

В 1993 року поступила в аспірантуру на кафедру акушерства та гінекології медичного факультету. 

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гіпоплазія плацент – маркер вад розвитку плода». 

З 1995 року  працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології.

З 1997 року - доцент кафедри акушерства та гінекології.

Тема захищеної докторської дисертації (1998р.) була присвячена профілактиці і лікуванню хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів  в умовах дії малих доз радіації. 

Обрана на посаду професора у 1999 році, а з 2002 року очолила кафедру акушерства та гінекології №2. 

У 2006 року після реформування кафедри обрана завідувачем кафедри акушерства та гінекології №1.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:  проблеми збереження репродуктивного здоров’я жінки. 

Один з напрямків роботи – вивчення впливу екстрагенітальної патології на збереження генеративної функції жінки. Впровадження в практичну діяльність закладів охорони здоров’я результатів дослідження дозволяє суттєво впливати на показники материнської та перинатальної захворюваності.

Є автором і співавтором близько 300 навчально-методичних і наукових публікацій, 3 монографій,  5 патентів на корисну модель,  3 посібників.

Є науковим керівником 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук.