Наукові публікації проф. Л.М. Маланчук

 1. Оценка качества жизни и социальной активности женщин в пострепродуктивном периоде по результатам национального проекта "Feminity of the Future" / Мартинюк В.М., Маланчук С.Л., Маланчук А.С. // Репродуктивное здоровье женщины. Восточная Европа. -2020. - №2. - С. 118 – 123.

 2. Влияние обьема оперативного вмешательства на состояние микробиоценоза влагалища при лейомиоме матки // Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Маланчук С.Л. // Репроду ктивное здоровье женщины. Восточная Европа. -2020. - №1. - С. 8 – 14.

 3. Оцінка параметрів психоемоційного стану медичних сестер операційного блоку / Камінська Ю.В. // Медсестринство .- 2019. - № 2. - С. 53-55

 4. Морфологічні особливості плацентарного комплексу у породіль із синдромом втрати плода / Кривицька Г.О., Маланчук А.С. // The second international scientific congress of scientists of Europe. - 2018. - С. 461-466

 5. Використання сценаріїв з елементами клінічної фармакології при вивченні окремих тем з акушерства та гінекології / Кучма З.М., Маланчин І.М., Мартинюк В.М., Краснянська Л.О., Маланчук С.Л. // Медична освіта. - №4. - 2018. - С. 64-66

 6. Оцінка перинатальних наслідків у жінок із синдромом втрати плода / Кривицька Г.О., Маланчук С.Л. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - №3 (35). - С. 86-90

 7. Підготовка жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів (ХГ)-запорука успішної реалізації репродуктивної функції / Лимар Л.Є., Вдовиченко Ю.П., Маланчин І.М., Лимар Н.А. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2018. - С. 112-115

 8. 6. Deletion polymorphisms genes of detoxification system and immunodependent mechanisms in the development of endometriosis / Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Кривицька Г.О. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2018. - С. 10-14

 9. 7. Порівняльні відмінності просторової реорганізації плацент у жінок із синдромом втрати плода без корекції та на фоні медикаментозного лікування / Кривицька Г. О. // Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 2 (91). - С. 74-76

 10. 8. Сучасні аспекти етіопатогенетичної терапії внутрішнього генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз / Мартинюк В.М., Маланчук С.Л. // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - 2018. - т. 4, № 2. - С. 46-50

 11. 9. Роль медичної сестри відділення реанімації та інтенсивної терапії оцінці динаміки тяжкості стану хворих прооперованих з приводу гострої і хронічної абдомінальної патології / Павляк І.С. // Вісник наукових досліджень. - 2017. - № 4. - С. 158-164

 12. ПерспективньІй менеджмент в лечении генитального эндометриоза у женщин с полиморфизмом генов GSTT1 и GSTM1 / Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Краснянська Л.О. // Georgian Medical News. - 2017. - № 11 (272). - С. 33-37. Scopus.

 13. Наслідки перенесеної прееклампсії при герпетичному інфікуванні жінки / Маланчин І.М., Лимар Л.Є., Коптюх В.І. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 165-170

 14. . Особливості прегравідарної підготовки у жінок групи ризику за невиношуванням / Франчук У.Я. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 174-179

 15. Рівень гамма-глутаматтрансферази у жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних гепатитів, як маркер диференціації гкепатиту / Лиар Л.Є., Вдовиченко Ю.П., Маланчин І.М., Лимар Н.А. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 156-161

 16. Оцінка важкості перебігу генітального ендометріозу у жінок з делеційним поліморфізмом генів ІІ фази системи детоксикації / Мартинюк В.М. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 150-154

 17. Analysis of folic acid level in the blood of women with fetal loss syndrome / Кривицька Г.О. // Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald. - 2017. - № 2, ст. 71-72

 18. Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології // Медична освіта // - 2016. - №4. - С. 21-23

 19. Переваги імунокорегуючої терапії у комплексному лікуванні зовнішнього генітального ендометріозу / Краснянська Л.О. // Вісник наукових досліджень. - 2016. - № 3. - С. 54 - 57

 20. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок в терміні 22 – 28 тижнів, ускладнених передчасним розривом плодових оболонок / Кривицька Г.О. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2016. - С. 273 - 276

 21. Оптимізація лікувальної тактики генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз / Мартинюк В.М. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2016. - С. 276 - 280

 22. Прогестерон і його роль у перебігу вагітності та гінекологічних захворювань. Інтернет видання: http : // medprosvita . com . ua /

 23. Вагінальна мікробіота:як відновити баланс при дисбіозі / Маланчук С.Л., Небесьо Т.А. // З доровье женщины. - 2016. - №2 (108). - С. 44-48

 24. Коротка шийка матки- предиктор передчасних пологів / Маланчин І.М., Маланчук С.Л., Кучма З.М. // Здоровье женщины. - 2016. - №1(107). - С. 24-26

 25. The correlation of immunoindependent mechanisms and Glutation – S – Transferase Produsing Gene delations in endometriosis / Мартинюк В.М. // Репроду ктивное здоровье женщины. Восточная Европа. -2015. - №6. - С. 62 – 67.

 26. Flow phenomena of experimenrally induced endometriosis in rats during the immunocoretion with a metabolic immune response modifier 5 amino- 1,2,3,4- tetrahydrophtalazine – 1,4- dion of sodium salt / Краснянська Л.О. // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 23-25.

 27. 25. Визначення особливостей генотипів у жінок з генітальним ендометріозом та фіброзно-кістозною мастопатією та їх роль у важкості перебігу захворювання / Мартинюк В. М. // Медична інформатика та інженерія.- 2015. - № 3. - С. 75 - 79

 28. 26. Імунопатогенетична роль інтерлейкіну 6, 8 та фактору некрозу пухлин альфа у розвитку аденоміозу / Мартинюк В.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2015. - № 3. - С. 99 – 100.

 29. Дисгормональні захворювання жіночої репродуктивної системи – проблема сьогодення ( огляд літератури ) / Мартинюк В.М. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015. - № 2. - С. 124 - 128

 30. Роль генетичних факторів у розвитку генітального ендометріозу / Мартинюк В.М. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ.- 2015. - С. 153 - 156

 31. Медсестринський фактор у засвоєнні алгоритму самообстеження молочної залози / Платовська С.О. // Медсестринство. - 2015. - № 2. - С. 58-60 Платовська С. О.

 32. Синдром втрати плода – сучасні підходи у лікуванні / Кучма З.М., Маланчук С.Л. // Медицынские аспекты здоровья женщины. - 2015. - № 9 (95). - С. 2-4