Наукові публікації професора Л.М. Маланчук

 • Франчук У.Я., Хміль С.В., Маланчук Л.М., Маланчин І.М. Оптимізація ранніх маркерів діагностики прееклампсії на тлі метаболічного синдрому. Вісник Вінницького національного медичного університету, 2022. №1 (26). С. 49-52.

 • Франчук У.Я., Хміль С.В.,Маланчук Л.М. Особливості змін ліпідного профілю та системи гемостазу в жінок із помірною прееклампсією на тлі метаболічного синдрому. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2022. №1. С. 167-172.

 • Franchuk, Ulyana, S. Khmil, Yu. Orel, M. Franchuk, and L. Malanchuk. 2022. “Histological Analysis of the Placenta in Patients With Preeclampsia, Taking into Account the Proposed Treatment”. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases 29 (2), 207-13.

 • Франчук М.О., Маланчук Л.М., Франчук О.А. Запорізький медичний журнал. Багатоплідна вагітність і розв’язання проблем її ускладнення (огляд літератури). - Том 24, No 1(130).- 2022. - C. 102-108.

 • Franchuk U., Khmil S., Malanchuk L., Franchuk M. Application of the decision tree method to optimize the diagnosis of late preeclampsia on the background of metabolic syndrome. Pol Merkur Lekarski, 2021; XLIX (291); 198-202.

 • Мартинюк В.М., Маланчук С.Л., Маланчук А.С. Оценка качества жизни и социальной активности женщин в пострепродуктивном периоде по результатам национального проекта "Feminity of the Future"// Репродуктивное здоровье женщины. Восточная Европа. -2020. - №2. - С. 118 – 123.

 • Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Маланчук С.Л. Влияние обьема оперативного вмешательства на состояние микробиоценоза влагалища при лейомиоме матки // Репроду ктивное здоровье женщины. Восточная Европа. -2020. - №1. - С. 8 – 14.

 • Кривицька Г.О., Маланчук А.С. Морфологічні особливості плацентарного комплексу у породіль із синдромом втрати плода // The second international scientific congress of scientists of Europe. - 2018. - С. 461-466

 • Кучма З.М., Маланчин І.М., Мартинюк В.М., Краснянська Л.О., Маланчук С.Л. Використання сценаріїв з елементами клінічної фармакології при вивченні окремих тем з акушерства та гінекології // Медична освіта. - №4. - 2018. - С. 64-66

 • Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Кривицька Г.О. Deletion polymorphisms genes of detoxification system and immunodependent mechanisms in the development of endometriosis // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2018. - С. 10-14

 • Кривицька Г. О. Порівняльні відмінності просторової реорганізації плацент у жінок із синдромом втрати плода без корекції та на фоні медикаментозного лікування // Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 2 (91). - С. 74-76

 • Мартинюк В.М., Маланчук С.Л. Сучасні аспекти етіопатогенетичної терапії внутрішнього генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - 2018. - т. 4, № 2. - С. 46-50

 • Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Краснянська Л.О. ПерспективньІй менеджмент в лечении генитального эндометриоза у женщин с полиморфизмом генов GSTT1 и GSTM1 // Georgian Medical News. - 2017. - № 11 (272). - С. 33-37.

 • Маланчук Л.М., Маланчин І.М., Лимар Л.Є., Коптюх В.І. Наслідки перенесеної прееклампсії при герпетичному інфікуванні жінки // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 165-170

 • Франчук У.Я. Особливості прегравідарної підготовки у жінок групи ризику за невиношуванням // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 174-179

 • Лимар Л.Є., Вдовиченко Ю.П., Маланчин І.М., Лимар Н.А.Рівень гамма-глутаматтрансферази у жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних гепатитів, як маркер диференціації гепатиту // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 156-161

 • Маланчук Л.М., Кривицька Г.О. Analysis of folic acid level in the blood of women with fetal loss syndrome // Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald. - 2017. - № 2, ст. 71-72

 • Краснянська Л.О. Переваги імунокорегуючої терапії у комплексному лікуванні зовнішнього генітального ендометріозу // Вісник наукових досліджень. - 2016. - № 3. - С. 54 - 57

 • Кривицька Г.О. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок в терміні 22 – 28 тижнів, ускладнених передчасним розривом плодових оболонок // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2016. - С. 273 - 276

 • Мартинюк В.М. Оптимізація лікувальної тактики генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2016. - С. 276 - 280

 • Маланчук С.Л., Небесьо Т.А. Вагінальна мікробіота:як відновити баланс при дисбіозі // Здоровье женщины. - 2016. - №2 (108). - С. 44-48

 • Мартинюк В.М. The correlation of immunoindependent mechanisms and Glutation – S – Transferase Produsing Gene delations in endometriosis // Репроду ктивное здоровье женщины. Восточная Европа. -2015. - №6. - С. 62 – 67.

 • Краснянська Л.О. Flow phenomena of experimenrally induced endometriosis in rats during the immunocoretion with a metabolic immune response modifier 5 amino- 1,2,3,4- tetrahydrophtalazine – 1,4- dion of sodium salt // Шпитальна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 23-25.

 • Мартинюк В.М. Роль генетичних факторів у розвитку генітального ендометріозу // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ.- 2015. - С. 153 - 156

 • Кучма З.М., Маланчук С.Л. Синдром втрати плода – сучасні підходи у лікуванні // Медицынские аспекты здоровья женщины. - 2015. - № 9 (95). - С. 2-4