МАРТИНЮК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

Мартинюк Вікторія Миколаївна в 2010 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний медичний університет.

Протягом 2010 - 2013 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю акушерство і гінекологія на базі Кременецької РКЛ та навчалась у магістратурі.

З 2013 року продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології № 1 ТДМУ.

У 2013 році здобула кваліфікацію «Магістра медицини». Протягом 2013 – 2016 рр. навчалась в аспірантурі.

В 2016р. захистила кандидатську дисертацiю на тему: «Сучасні підходи до лікування генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз».

З жовтня 2016 року працює асистентом кафедри акушерства та гінекології №1 медичного факультету.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

Займається проблемою генітального ендометріозу у жінок із супутньою гінекологічною патологією. Працює за одним із перспективних напрамків наукових досліджень університету, а саме «Генетично-молекулярні механізми розвитку мультифакторіальних, хромосомних та генних захворювань та фармакотерапія спадково-зумовленої патології».

Автор i спiвавтор понад 20 наукових праць, 2 патентів на корисну модель.