Наукові публікації ас. Мартинюк В.М.

  1. Оценка качества жизни и социальной активности женщин в пострепродуктивном периоде по результатам национального проекта "Feminity of the Future" / Мартинюк В.М., Маланчук С.Л., Маланчук А.С. // Репродуктивное здоровье женщины. Восточная Европа. -2020. - №2. - С. 118 – 123.

  2. Влияние обьема оперативного вмешательства на состояние микробиоценоза влагалища при лейомиоме матки // Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Маланчук С.Л. // Репроду ктивное здоровье женщины. Восточная Европа. -2020. - №1. - С. 8 – 14.

  3. Імплементація симуляційного навчання в ОСКІ для студентів медичного факультету на кафедрі акушерства та гінекології / Маланчин І.М., Маланчук Л.М., Лимар Л.Є. // Медична освіта.-2019.-№4.

  4. Результати лапароскопічного та лапаротомного лікування хворих із зовнішнім генітальним ендометріозом при використанні імуномодулятора / Маланчук Л.М., Краснянська Л.О., Кучма З.М. // Лікарська справа.-2019.-№4.-ст.46-54.

  5. Особливості імунокорекції в комплексному лікуванні хворих із зовнішнім генітальним ендометріозом / Маланчук Л.М., Кучма З.М., Маланчин І.М., Краснянська Л.О. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, м. Київ. - 2019. - С. 270-76.

6. Використання сценаріїв з елементами клінічної фармакології при вивченні окремих тем з акушерства та гінекології / Маланчук Л.М., Кучма З.М., Маланчин І.М., Мартинюк В.М., Краснянська Л.О., Маланчук С.Л. // Медична освіта. - №4. - 2018. - С. 64-66

7.Polymorphisms genes of detoxification system and immunodependent mechanisms in the development of endometriosis / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Кривицька Г.О. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2018. - С. 10-14

8. Порівняльні відмінності просторової реорганізації плацент у жінок із синдромом втрати плода без корекції та на фоні медикаментозного лікування / Кривицька Г. О., Маланчук Л.М., Мартинюк В.М. // Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 2 (91). - С. 74-76

9. Сучасні аспекти етіопатогенетичної терапії внутрішнього генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчук С.Л. // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - 2018. - т. 4, № 2. - С. 46-50

10. Перспективный менеджмент в лечении генитального эндометриоза у женщин с полиморфизмом генов GSTT1 и GSTM1 / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Краснянська Л.О. // Georgian Medical News. - 2017. - № 11 (272). - С. 33-37. Scopus.

11. Оцінка важкості перебігу генітального ендометріозу у жінок з делеційним поліморфізмом генів ІІ фази системи детоксикації / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 150-154

12. Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Романчук Л.І. // Медична освіта. – 2016. - № 4. - С. 21-23.

13. Оптимізація лікувальної тактики генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України м. Київ. - 2016. - С. 276 - 280

14. Спосіб ранньої діагностики генітального ендометріозу та доброякісних захворювань молочних залоз Патент на корисну модель Пат. 111571, Україна, А61В8/00, G 01 N 33/50. № u201606051; заявл.03.06.2016; опубл.10.11.2016, Бюл. №21. Мартинюк В.М., Маланчук Л.М.

15. Спосіб лікування внутрішнього геніального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз Патент на корисну модель Пат.10648, Україна, А61К31/00, А61К36/00, А61Р15/00. № u 201510988; заявл. 09.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8 Мартинюк В.М.

16. The correlation of immunoindependent mechanisms and Glutation – S – Transferase Produsing Gene delations in endometriosis / Мартинюк В.М., Маланчук Л.М. //Репроду ктивное здоровье женщины. Восточная Европа. – 2015. - № 6. - С. 62 – 67.

17. Визначення особливостей генотипів у жінок з генітальним ендометріозом та фіброзно-кістозною мастопатією та їх роль у важкості перебігу захворювання / Мартинюк В.М., Маланчук Л.М. // Медична інформатика та інженерія. – 2015. - № 3. - С. 75 - 79

18. Імунопатогенетична роль інтерлейкіну 6, 8 та фактору некрозу пухлин альфа у розвитку аденоміозу / Мартинюк В.М., Маланчук Л.М. // Здобутки клінічної і еспериментальної медицини. – 2015. - № 3. - С. 99 – 100.

19. Дисгормональні захворювання жіночої репродуктивної системи – проблема сьогодення (огляд літератури) / Мартинюк В.М., Маланчук Л.М. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. - С. 124 - 128.

20. Роль генетичних факторів у розвитку генітального ендометріозу / Маланчук Л.М., Мартинюк В.М. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів- гінекологів України Київ. - 2015. - С. 153 - 156