Наукові публікації асистента В.М. Мартинюк

 • Маланчук Л.М., Мартинюк В.М. Новітні підходи до викладання дисципліни «Акушерство і гінекологія» з кейсами фармакологічного менеджменту. Навчально- науковий посібник: Компетентнісні підходи у підготовці кадрів за спеціальністю «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»; 2022. 404с.

 • Маланчук Л. М., Лісіна О. В., Маланчук С. Л., Мартинюк В. М., Маланчук А. С. Оцінка ставлення молоді до партнерських пологів за результатами анкетування // Медсестринство.-2021.-№2.-С.31-34

 • Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Маланчук С.Л. Влияние обьема оперативного вмешательства на состояние микробиоценоза влагалища при лейомиоме матки // Репродуктивное здоровье женщины. Восточная Европа. -2020. - №1. - С. 8 – 14.

 • Мартинюк В.М., Маланчук С.Л., Маланчук А.С. Оценка качества жизни и социальной активности женщин в пострепродуктивном периоде по результатам национального проекта "Feminity of the Future" // Репродуктивное здоровье женщины. Восточная Европа. -2020. - №2. - С. 118 – 123.

 • Мартинюк В.М., Маланчук Л.М., Краснянська Л.О., Кучма З.М. Результати лапароскопічного та лапаротомного лікування хворих із зовнішнім генітальним ендометріозом при використанні імуномодулятора // Лікарська справа.-2019.-№4.-ст.46-54.

 • Мартинюк В.М., Маланчук Л.М., Кучма З.М., Маланчин І.М., Краснянська Л.О. Особливості імунокорекції в комплексному лікуванні хворих із зовнішнім генітальним ендометріозом // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, м. Київ. - 2019. - С. 270-76.

 • Маланчук Л.М., Кучма З.М., Маланчин І.М., Мартинюк В.М., Краснянська Л.О., Маланчук С.Л. Використання сценаріїв з елементами клінічної фармакології при вивченні окремих тем з акушерства та гінекології // Медична освіта. - №4. - 2018. - С. 64-66

 • Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Кривицька Г.О. Polymorphisms genes of detoxification system and immunodependent mechanisms in the development of endometriosis // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2018. - С. 10-14

 • Порівняльні відмінності просторової реорганізації плацент у жінок із синдромом втрати плода без корекції та на фоні медикаментозного лікування / Кривицька Г. О., Маланчук Л.М., Мартинюк В.М. // Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 2 (91). - С. 74-76

 • Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчин І.М., Кучма З.М., Краснянська Л.О. Перспективный менеджмент в лечении генитального эндометриоза у женщин с полиморфизмом генов GSTT1 и GSTM1 // Georgian Medical News. - 2017. - № 11 (272). - С. 33-37.

 • Маланчук Л.М., Мартинюк В.М. Оцінка важкості перебігу генітального ендометріозу у жінок з делеційним поліморфізмом генів ІІ фази системи детоксикації // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, Київ. - 2017. - С. 150-154

 • Маланчук Л.М., Мартинюк В.М. Оптимізація лікувальної тактики генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України м. Київ. - 2016. - С. 276 - 280

 • Мартинюк В.М., Маланчук Л.М. The correlation of immunoindependent mechanisms and Glutation – S – Transferase Produsing Gene delations in endometriosis //Репродуктивное здоровье женщины. Восточная Европа. – 2015. - № 6. - С. 62 – 67.

 • Визначення особливостей генотипів у жінок з генітальним ендометріозом та фіброзно-кістозною мастопатією та їх роль у важкості перебігу захворювання / Мартинюк В.М., Маланчук Л.М. // Медична інформатика та інженерія. – 2015. - № 3. - С. 75 - 79

 • Мартинюк В.М., Маланчук Л.М. Дисгормональні захворювання жіночої репродуктивної системи – проблема сьогодення (огляд літератури) //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. - С. 124 - 128.

 • Маланчук Л.М., Мартинюк В.М. Роль генетичних факторів у розвитку генітального ендометріозу // Збірник наукових праць Асоціації акушерів- гінекологів України Київ. - 2015. - С. 153 - 156