РОМАНЧУК ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Романчук Леся Іванівна закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 1979р.

З 1994 р. при асистентом кафедри акушерства та гінекології.

В 1998 р. захистила кандидатську дисертацiю на тему "Профілактика гнійно-септичних ускладнень у породіль з анемією".

В 2005р. присвоєно звання доцента.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

1. Розлади менструального циклу: аменореї, дисфункціональні маткові кровотечі, гіпоплазія матки, порушення статевого розвитку дівчаток.

2. Анемія вагітних.

Автор i спiвавтор 23 наукових публiкацiй, 1 винаходу, спiвавтор 8 пiдручникiв: "Акушерства" та "Гiнекологiї" для студентiв вищих медичних навчальних закладiв I-II та III-IY рiвнiв акредитації.

Бере активну участь у громадському життi медичної академiї та мiста, член обласної жiночої координацiйної ради. Авторка 6- поетичних збiрок, 3 романiв. З 1999 р. член Нацiональної Спiлки письменникiв України, лауреат лiтературної премiї iм..Уласа Самчука.