Наукові публікації доцента Л.І. Романчук

  • Мартинюк В.М., Маланчук Л.М., Маланчин І.М., Романчук Л.І.Застосування case-методу в підготовці майбутніх лікарів на кафедрі акушерства та гінекології // Матеріали XVIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення ".-2021.-С.331-332.

  • Маланчук Л.М., Романчук Л.І. Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 21-23.

  • Хміль С.В., Кучма З.М., Романчук Л.І. Акушерство: підручник Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. 584/184

  • Романчук Л. І., Маланчин І.М. Профілактика ускладнень хронічної венозної недостатності у вагітних / Здоровье женщины. - 2009. - № 3. - С.70-73.

  • Хміль С.В., Кучма З.М.Акушерство: підручник Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. 624/286.

  • Хміль С.В., Кучма З.М. Романчук Л.І., Медсестринство в акушерстві: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації) Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.. 336/120

  • Вітик Д.П., Жиляєв М. І., Геряк С. М., Маланчин І. М., Романчук Л. І. Вміст глікогену в нейтрофілах периферичної крові, біофізичний профіль плода та стан новонароджених від матерів з пізнім гестозом в зоні зобної ендемії // Вісник наукових досліджень. - 2005. - № 1. - С. 51-52.

  • Копча В.С., Деркач С.А., Васильєва М.А., Романчук Л.І., Адгезивні та антилізоцимні властивості шигел. Інфекційні хвороби. – 2004. –№ 4. – С.50-55.