Наукові публікації доц. Романчук Л.І.

1. Л. М. Маланчук, Л. І. Романчук, І. М. Маланчин, В. М. Мартинюк. Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 21-23.

2. Хміль С.В., Кучма З.М. Акушерство: підручник Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. 584/184

3. Романчук Л. І., Маланчин І.М. Профілактика ускладнень хронічної венозної недостатності у вагітних / Здоровье женщины. - 2009. - № 3. - С.70-73.

4. Хміль С.В., Кучма З.М.Акушерство: підручник Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. 624/286

5. Хміль С.В., Кучма З.М. Романчук Л.І., Медсестринство в акушерстві: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації) Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.. 336/120

6. Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М.Гінекологія: підручник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. 528/230

7. Хміль С.В., Кучма З.М. Романчук Л.І. Медсестринство в гінекології: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації). Тернопіль: Підручники і посібники, 2006.. 380/130

8. Gynecology: (Textbook for students) Ternopil: Підручники і посібники, 2006. 384/140 S. Khmil, Z. Kuchma

9. Вітик Д.П., М. І. Жиляєв, С. М. Геряк, І. М. Маланчин, Л. І. Романчук, Н. І. Багній. Вміст глікогену в нейтрофілах периферичної крові, біофізичний профіль плода та стан новонароджених від матерів з пізнім гестозом в зоні зобної ендемії // Вісник наукових досліджень. - 2005. - № 1. - С. 51-52.

10. Methodological instructions for IV year studying students on obstetrics.Ternopil: Ukrmedbook, 2004. 236/55 Bagniy N., Stelmakh O.

11. Копча В.С., Деркач С.А., Васильєва М.А., Романчук Л.І., Адгезивні та антилізоцимні властивості шигел. Інфекційні хвороби. – 2004. –№ 4. – С.50-55.

12. Запальні захворювання жіночих статевих органів (Гінекологія: Підручник для лікарів-інтернів / за ред. В.І.Грищенко) Харків: Основа, 2003. – C. 81 – 146. 65/25 Хміль С.В., Кучма З.М.

13. Хміль С.В., Маланчин І.М., Олійник Н.М., Романчук Л.І. Патологія шийки матки у вагітних групи високого ризику Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 4. – С. 70 – 72.

14. Хміль С.В., Маланчин І.М., Олійник Н.М., Романчук Л.І. Зміна мікроелементного складу у вагітних з прееклампсією. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. - № 1. – С. 135.

15. Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М., Маланчук Л.М. Медсестринство в акушерстві: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації) Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. 274/102 Gynecology: (Textbook for students) Ternopil: Ukrmedkniga, 2003. 460/150 S. Khmil, Z. Kuchma

16. Хміль С.В., Жиляєв М.І., Лучка А.В., Романчук Л.І. Вплив магніто-лазерної терапії на щільність кісткових тканин у хворих на посткастраційний синдром друк Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – С. 152-153.

17. Хміль С.В., Маланчин І.М., Кузьма Н.О., Романчук Л.І. Вплив мікроелементозів на перебіг вагітності. Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2003. – С. 150-151.

18. Frequency peculiarities of duration and strategy of treatment of menopause in the countries of Eastern Europe 2-nd European conference on menopause/ - 2003. – V. 8, N 1. – Р. 63. Khmil S., Andreichyn M., Kuchma Z. and other (5 authors)

19. Khmil S., Halnykina S., Belinska L. Menopause and osteoporosis. Menopause review. – 2000. – Vol. 5- N 1. Р. 62-64.

20. Романчук Л.І.,Жиляєв М.І., Флехнер В.М., Кучма З.М. Оцінка факторів операційного ризику в гінекологічній практиці. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 5. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. С. 430-438.

21. Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М.Медсестринство в гінекології: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації) Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. 390/150

22. Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Гінекологія: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації). Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 328/100

23. Хміль С.В., Франчук А.Ю., Романчук Л.І., Кучма З.М. Акушерство: (Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації) Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. 377/210

24. Романчук Л.І., Федонюк Л.Я. Імунологічний статус породіль із анемією в умовах магніто-лазерного опромінення крові. Наукові записки. Щорічник. – Ч.ІІ. – К., 1997. – С. 415- 418.

25. Романчук Л.І. Роль надмірних доз заліза у дестабілізації мемтран еритроцитів при лікування анемії вагітних. Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. - № 9. – С. 28-31.

26. Романчук Л.І. Стан перекисного окислення ліпідів у породіль з анемією в умовах магніто-лазерного опромінення крові. Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. - № 9. – С. 26-28.

27. Романчук Л.І., Хміль С.В., Поліщук В.М., Архіпова Н.О. Магніто-лазерна терапія як засіб профілактики субінволюції післяпологової матки. Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. – № 3. – С. 99-100.

28. Романчук Л.І., Поліщук В.М., Архіпова Н.О., Яковлєв С.В. Вплив магніто-лазерного опомінення крові на гематологічні показники породіль з анемією. Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. – № 2. – С. 73-74.

29. Романчук Л.І., Хміль С.В. Інволюція матки у породіль з анемією. Мат. VII Міжнародної науково-практ. конф. “Применение лазеров в медицине и биологии”. – Харків, 1996. – С.80-81.

30. Романчук Л.І., Хміль С.В., Поліщук В.М. Лікування анемії у породіль із застосуванням магніто-лазерної терапії Мат. VII Міжнародної науково-практ. конф. “Применение лазеров в медицине и биологии”. – Харків, 1996. – С.75-76.

31. Романчук Л.І., Хміль С.В. Магніто-лазерна терапія як засіб профілактики гнійно-запальних захворювань у породіль з анемією. VI Конгрес світової федерації українських лікарських товариств. – Одеса, 1996. – С. 56-57.

32. Франчук А.Ю., Хміль С.В., Романчук Л.І., Олійник Н.М. Превентивна фізіотерапія гнійно-запальних захворювань у породіль після операції кесарського розтину. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини. Тези наук. конф. – ІІ ч. – Тернопіль, 1995. – С. 355-356.